Skapa överföringspaket

När de administrativa ärendena som gäller den materialhelhet som ska överföras har avgjorts, skapar överlåtaren ett överföringspaket av materialet.

Överföringspaket skapas innan överföring av material.

Överlåtaren och Riksarkivet kan komma överens om att materialet uppdelas i flera logiska helheter, dvs. en överföringspost. Varje överföringspost utgör ett eller flera överföringspaket. Varje överföringspaket ska sparas i en katalogstruktur enligt anvisningarna och paketeras för överföring.

Överföringsprocessen har fyra steger.

Vid sammanställningen av överföringspaketet är det till exempel möjligt att använda överföringsfunktionen i överlåtarens system eller en separat lösning som skapats för överföringen. Riksarkivet tillhandahåller inga verktyg för att sammanställa överföringspaket, utan överlåtaren ska plocka material med de verktyg som den förfogar över eller ta fram den lösning som behövs med sin programleverantör/tjänsteleverantör eller någon annan teknisk partner.

Vilket material kan överföras till Riksarkivet?

Digitala material kan överföras till Riksarkivet i följande överförinsstruktur:

Begränsningar för filer som ska överföras

Tänk på kraven och begränsningarna på de filer som ska överföras till Riksarkivet, inklusive filformat, när du sammanställer ett överföringspaket. Mer information finns i anvisningen om kraven på filer som ska tas emot (pdf, på finska). En förteckning över de filformat som kan överföras till Riksarkivet finns i slutet av anvisningen.

Instruktionsvideor (på finska)

Du kan se undertexterna för videon genom att välja finska som undertextspråk. Undertextknappen finns i undermenyn av videon och ser ut så här:

Tekstityskuvake

Digitaliserat bildmaterial

Strukturerat informationsmaterial

  Minneslista för överlåtare:

  • Se till att materialet ställs i sådant skick att det kan överföras och svara för kostnaderna för det (14 § i arkivlagen).
  • Ta fram lösningar som behövs för att generera material.
  • Iaktta kraven för filer.
  • Plocka materialet.
  • Skapa ett överföringspaket av det överenskomna materialet enligt överföringsstruktur.

 


Överföringar