Kontaktuppgifter och tjänster

Vi erbjuder handledning, rådgivning och utbildning i frågor som gäller hantering av digitalt och analogt material, arkivering samt värdering. På denna webbplats finns länkar till anvisningar samt kontaktuppgifter till arkiveringstjänster och den utbildning som Riksarkivet erbjuder.

  Ta del av de färdiga materialer:

På webbplatsen finns mycket färdigt material om arkivering och svar på frågor kring temat. Om du inte hittar ett svar på din fråga eller du har fler frågor om ett visst ämnesområde, kontakta oss direkt.

Rådgivnings- och styrningstjänst

 • viranomaisohjaus@kansallisarkisto.fi
 • Riksarkivet erbjuder rådgivning och styrning i frågor rörande varaktigt bevarande och arkivväsendet för handlingar och de uppgifter som ingår i dem till myndigheter och övriga organisationer som handhar ett offentligt uppdrag. Rådgivningen sker via e-post. Riksarkivet upprättar också anvisningar och rekommendationer som stöder hantering av de arkiverade materialen. Syftet med tjänsterna är framför allt att främja digital arkivering och att trygga kulturarvets användbarhet och tillgänglighet.
 • Rådgivnings- och styrningstjänst för arkivering och dokumenthantering hjälper dig i frågor kring

Överföringar: Tjänsten för digital arkivering

 • digitaalisetsiirrot@kansallisarkisto.fi
 • Tjänsten för digital arkivering ger anvisningar om överföring av ursprungligen digitala material och digitaliserade material.

Överföringar: Tjänsten för massdigitalisering

 • Allmänna ärenden som gäller massdigitalisering: mikko.erakaski@kansallisarkisto.fi, ville.kajanne@kansallisarkisto.fi
 • Överföring av material som ska digitaliseras: massadigitointi@kansallisarkisto.fi

Överföringar: Tjänsten för analog mottagning

Utbildning

 • viranomaisohjaus@kansallisarkisto.fi
 • Riksarkivet arrangerar utbildning i första hand för personer som ansvarar för och handhar arkivfunktion och registrering vid statliga och kommunala organisationer. Vi anordnar även skräddarsydd utbildning för organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Mottagande av privata arkiv på Riksarkivet

 • yksityisarkistoluovutukset@kansallisarkisto.fi
 • Vi tar emot nationellt och regionalt betydande privata arkiv, såsom person- och föreningsarkiv, likaså material som dokumenterar betydande samhälleliga fenomen. För arkiv för den lägsta organisationsnivån för samfund med riksomfattande, regional och lokal verksamhet tas i regel endast emot ett urval som tryggar behoven inom forskningen. Vi tar i princip inte emot material som enligt den överenskomna fördelningen hör till anskaffningspolicyn i ett annat arkiv.