Instruktionsbank

Riksarkivet styr och stöder myndigheters dokumenthantering och arkivfunktion genom att ge föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar.

En del normer finns endast på finska. 

Föreskrifter och anvisningar

 


*****************
 

Rekommendationer och guider (på finska)

 
 

Gallringsbeslut

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen (på svenska)

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen (på finska)

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen (på svenska)

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen (på finska)

 

Gallringsbeslut som gäller kommuner (på svenska)

Gallringsbeslut som gäller kommuner (på finska)

 

Kommunalförbundets publikationer

Kommunala handlingars förvaringstider, delar 1-5 (pdf)

  • Allmän förvaltning
  • Ekonomiförvaltning
  • Personal och förtroendevalda
  • Materialförvaltningen/logistiken, bespisning, textil- och klädvård
  • Fastighets- och byggfunktionen

Kommunala handlingars förvaringstider, delar 12-13 (pdf)

  • Undervisningsväsendet
  • Bildningsväsendet