Instruktionsbank

I instruktionsbanken finns en samling centrala anvisningar om tjänsten för digital arkivering.

  Allmänna anvisningar

  Planering av och avtal om överföringar

  Anvisningar för överföring

Instruktionsvideor (på finska)

 Övriga anvisningar och föreskrifter som ska beaktas vid överföring av olika materialtyper

 


Överföringar