Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar, 1989

  • beslutet är sexdelat
  • arkivverkets nyare allmänna gallringsbeslut (som utfärdats fr.o.m. år 2000, se ovan) gäller från den tidpunkt som anges i varje beslut. På äldre handlingar som skall förvaras varaktigt tillämpas nedan nämnda Riksarkivets allmänna gallringsbeslut som utfärdats år 1989.

Del 1. Den allmänna förvaltningens, ekonomiförvaltningens och personalförvaltningens handlingar.
Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1989.
Gallringsfrister är fastställda den 2 december 1988 och den 23 april 1990.
Helsingfors 1990. 94 s.
ISBN 951-37-0246-4.
Dokumentet s. 1-13 (pdf)
Dokumentet s. 15-43 (pdf)
Dokumentet s. 45-75(pdf)
Dokumentet s. 77-94 (pdf)

Del 2. Hälsovårdens handlingar.
Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1989.
Gallringsfrister är fastställda den 2 december 1988.
Helsingfors 1990. 30 s.
ISBN 951-37-0247-2.
Dokumentet (pdf)

Del 3. Bildningsväsendets handlingar.
Utfärdat i Helsingfors den 14 maj 1989.
Gallringsfrister är fastställda den 3 februari 1989 och den 29 maj 1989.
Helsingfors 1990. 37 s.
ISBN 951-37-0248-0.
Dokumentet (pdf)

Del 4. Den tekniska förvaltningens handlingar.
Utfärdat den 8 juni 1989.
Gallringsfrister är fastställda den 3 februari 1989.
Helsingfors 1990. 57 s.
ISBN 951-37-0249-9.
Dokumentet s. 1-32 (pdf)
Dokumentet s. 33-57(pdf)

Del 5. Socialvårdens och förmyndarväsendets handlingar.
Utfärdat i Helsingfors den 1 september 1989.
Gallringsfrister är fastställda den 13 april 1989.
Helsingfors 1990. 55 s.
ISBN 951-37-0250-2.
Dokumentet s. 1-30(pdf)
Dokumentet s. 31-55(pdf)

Del 6. Handlingar som hänför sig till kommunala funktioner.
Utfärdat i Helsingfors den 1 september 1989.
Gallringsfrister är fastställda den 1 september 1989 och den 1 november 1989.
Helsingfors 1990. 67 s.
ISBN 951-37-0251-0.
Dokumentet s. 1-33 (pdf)
Dokumentet s. 34-67(pdf)

Hakemisto. Laatinut Eero Ylitalo.
Helsinki 1991. 112 s.
ISBN 951-37-0354-1.
[Registerdelen hör inte till Riksarkivets publikationer och den har utkommit endast på finska. Upplagan slutsåld.]