Beskrivning över handlingsoffentligheten

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (lagen om informationshantering, 906/2019, 28 §) föreskriver att en informationshanteringsenhet skall upprätthålla en beskrivning av informationslager och ärenderegister som den förvaltar. Beskrivningen uppgörs för att fullfölja genomförandet av handlingsoffentligheten. Beskrivningen går under benämningen beskrivning över handlingsoffentligheten.

Syftet med beskrivningen av handlingsoffentligheten är att underlätta:

  • begäran om upplysning till Riksarkivet samt
  • självständig användning och sökning av informationsmaterial.

Beskrivningarna för uppgörande av begäran om upplysning samt självständig användning av informationsmaterial som ingår i de informationslager som Riksarkivet upprätthåller

Begäran om upplysningar

Självständig sökning och användning av informationsmaterial

Beskrivning av uppgörande av begäran om upplysning till Riksarkivets ärenderegister i vilket ärenden och handlingar som härrör till Riksarkivets myndighetsutövan förvaltas

Kontaktuppgifter