Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder

Våra kunders, personalens och de kulturhistoriskt värdefulla arkivens säkerhet är ytterst viktig för Riksarkivet. Vi informerar på denna sida om våra åtgärder för att förebygga spridingen av coronaviruset.

Riksarkivet har grundat en ledningsgrupp för störningssituationen. Den följer aktivt med situationen och myndighetsanvisningarna samt koordinerar de förebyggande åtgärderna.

Riksarkivets anvisningar om coronaviruset för kunder och sammarbetspartner