Information om webbplatsen

Webbplatsen Kansallisarkisto.fi är en informationskanal som upprätthålls av Riksarkivet. Webbplatsen innehåller information om Riksarkivets uppgifter, material och tjänster.

Webbplatsen finns på finska och svenska och även i kortfattade versioner på engelska, samiska och ryska. Webbplatsens nuvarande utformning är från 2020. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Mozilla Firefox. 

Webbplatsens innehåll:

  • Framsida: Aktuellt, Utställningar, Utbildning, Publikationer, Facebook och Världsminnes.
  • Riksarkivet: Information om aktualiteter, vår verksamhet och projekt.
  • Tjänster: Riksarkivet tillhandahåller dig olika tjänster relaterade till sin verksamhet och sina uppgifter. 
  • Material: Ta del av vårt material på webben och våra verksamhetsställen.
  • Sköta ärenden: Hjälp för smidig ärendehantering.
  • Utbildning: Riksarkivet arrangerar utbildning främst för personer som ansvarar för och handhar dokumentförvaltning, arkivfunktioner och registrering vid statliga och kommunala instanser.
  • Info: Kontaktuppgifter, öppettider, Hinderlöshet, Dataskydd, Cookies o.d.
  • För myndigheter: Information om myndighetsstyrningen och de tjänster som vi erbjuder myndigheter.
  • För media: Vi hjälper representanter för medierna att hitta rätt uppgifter och experter.

Mer information:

Planering och utformning av webbplatsen: Mainostoimisto Hinku

Webbplatsen upprätthålls av Riksarkivets kommunikationstjänster. Respons på webbplatsen kan lämnas på responsformuläret.