Materialet i Tavastehus

I Riksarkivet i Tavastehus förvaras arkiv av statens regionala och lokala myndigheter och ämbetsverk, kyrkliga och några kommunala arkiv, privata arkiv samt handlingskopior (mikrofilmer). De äldsta dokumentserierna är från 1600-talet.

I Tavastehus förvaras en del material som omfattar hela landet, såsom Jord- och skogsbruksministeriets kolonisationsavdelnings arkiv (ASO) och Statens bostadsproduktionskommissions arkiv (Arava).

Arkivet har 23 000 hyllmeter dokument.

En speciell egenskap är på arkivet upprättade kartotek och förteckningar som är till för att underlätta användningen av arkivmaterialet.