Webbtjänster och databaser

Webbtjänster

Med Riksarkivets webbtjänster kan du ta del av Riksarkivets material både på internet och på plats.

Webbtjänsten Astia

I nya Astia kan du granska digitalt material, beställa dokument till forskarsalar eller boka fjärrlån, ansöka om användarrättigheter och skicka begäran om information med ett online-formulär. Aarre-arkivets material finns också på Astia.

Sök i finska domböcker

Webbtjänst som använder automatisk identifiering av handskriven text. Tjänsten kan användas för att söka innehåll i domböcker från 1800-talet. Sökningen i domböcker omfattar redan tre miljoner sidor samt protokoll över anmälningsärenden och ordinarie ärenden, från vilka du kan hitta information om såväl gårdar, mänskliga öden och brott. Ta även del av anvisningsvideor för tjänsten (på finska).

Arkivens Portti (på finska)

Från Arkivens Portti får du råd och tips om hur du kan använda material. Du kan söka information om utifrån ett ämne eller ett material och bekanta dig med arkivbildarna, ta del av personhistoriska källor eller anvisningar för hur material kan användas. Populära anvisningar i Portti är till exempel anvisningar som gäller att inleda släktforskning, grundläggande källor för släktforskning, mikrofilms- och kortkataloger samt information om sockenkartor.

Nuohtti

I Nuohtti-webbportal finns det 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa.

Databaser

I Riksarkivets databaser hittar du uppgifter som sammanställts färdigt kring olika historiska teman.

Sotasampo (på finska)

Sotasampo gör det möjligt att undersöka det andra världskriget med hjälp av olika applikationer som länkats till varandra. I Sotasampo kan du söka, bläddra och visualisera omfattande datamaterial från Finland under andra världskriget och till exempel undersöka vad som hände med dina släktingar som stred i vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget.

Ett av tjänstens huvudmaterial utgörs av Riksarkivets databas Omkomna i Finlands krig 1939–1945, som innehåller uppgifter om närmare 95 000 finländare som omkommit i försvarsmaktens tjänst och om utlänningar som tjänstgjort i Finland under de senaste krigen.

Sotasurmasampo 1914–1922 (på finska)

Sotasurmasampo 1914–1922 är en webbdatabas,där du kan lära dig mer om krigshändelser i anslutning till Finland åren 1914–1922. Sampo omfattar uppgifter om totalt 41 522 personer och uppgifterna korrigeras under undersökningens gång.

Sotasurmasampo grundar sig i stor utsträckning på Riksarkivets databas Krigsdödade i Finland 1914–1922, där uppgifter om 39 550 personer som omkommit under krigsförhållanden 1914–1922 har samlats. Av dessa omkom 93 procent i samband med krigshandlingar och efterdyningar från kriget 1918. Du kan till exempel ta del av uppgifterna med hjälp av olika visualiseringsverktyg.

Diplomatarium Fennicum

Databas över medeltida dokumentkällor i Finland. Tjänsten innehåller material från 800-talet fram till 1530, och textkorpuset omfattar cirka 6 850 dokument eller textutdrag.

Europeana Heraldica

I Riksarkivets heraldiska databas kan du ta del av vapen och sigill i anslutning till Finlands historia. Databasen omfattar sammanlagt 8 000 vapen och heraldiska sigill samt 500 exemplar av sigill som klassas som icke-heraldiska. Det finns cirka 5 600 olika vapenuttryck i databasen. Se även anvisningsvideon för tjänsten (på finska) samt vokabulären HERO – Heraldikens ontologi.

Karelen-databasen

I Karelen-databasen har man sparat personuppgifter som samlats från kyrkoböcker från församlingarna i Karelen som överläts till Ryssland från 1600-talet framåt. Utöver namn- och bosättningsuppgifter kan du söka information till exempel om enskilda personers läskunnighet, yrken eller dödsorsaker. Databasen omfattar över 11 miljoner personposter.

Finland, krigsfångarna och personutlämningarna

Obs! På grund av serverfel är databasen ’Finland, krigsfångarna och personutlämningarnar’ tillfälligt otillgänglig. Målet är att göra databasen tillgänglig i början av juni. Vi ber om ursäkt för besväret.

Databasen innehåller uppgifter om sovjetiska krigsfångar som dött i Finland under vinter- och fortsättningskriget (1939–1940 och 1941–1944) samt om dem som dött i civillägret i Östra Karelen 1941–1944. I databasen finns dessutom förteckningar över tyska krigsfångar som dog under Lapplandskriget (1945) samt om personer som dog i civillägret i Miehikkälä under fortsättningskriget.

Nätportaler

Med hjälp av portalerna hittar du information och material som stöder din forskning eller utredning.

Documenta Carelica (på finska)

Portalen möjliggör användning av den forna Ladoga-Karelens och nuvarande Ryska Karelen-regionens forskningsmaterial för vetenskapliga och andra forskningsändamål.

Novgorod-Finland (på finska)

Information om Novgorod-regionens statsarkivs verksamhet, presentation av material som förvaras i Ryska statens arkiv för gamla handlingar (RGADA) och har anslutning till portalens tema samt länklista över informationskällor på nätet och vetenskaplig sökdata, som möjliggör snabb datahämtning om Novgorod-regionens och Finlands historia.

Archives Portal Europe

Archives Portal Europe ger tillgång till information om arkivmaterial från olika europeiska länder.

Övriga nättjänster

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos

Ett arkiv som inrättats av Finska Litteratursällskapet och Riksarkivet tillsammans med Delegationen för romska ärenden. Arkivet utökar sina samlingar och bildar nätverk internationellt.

Finna

Skatterna i finska arkiv, bibliotek och museer med samma sök.