Delta i forskningsarbetet

Alla intresserade har möjlighet att delta i ett intressant forskningsarbete, eftersom man i projektet ”Finländare i Ryssland 1917–1964” prövar crowdsourcing av forskningsmaterialets lagringsuppgifter via nättjänsten Zooniverse.

På nättjänsten Zooniverse kan frivilliga biträda i forskningsprojektet genom att spara arkivuppgifter. Användaren får ett fotograferat dokument på sin skärm, och systemet ber användaren att skriva dokumentets centrala uppgifter på en bredvidliggande blankett. Innan den första blanketten visas på skärmen ger webbplatsen närmare anvisningar på finska för varje användare.

Åtminstone två personer som är oberoende av varandra ska spara uppgifterna på samma dokument för att systemet kan konstatera att dokumentet är färdigt behandlat. Materialet som uppstår härigenom används i forskningen, och de nödvändiga delarna matas in i den kommande databasen Finländare i Ryssland.

Du kan delta i att spara forskningsmaterial här.

Se instruktionsvideo (på finska):

 

En sådan crowdsourcing har inte tidigare prövats i Finland. Om det visar sig att lösningen fungerar, kan den i framtiden användas även i andra forskningsprojekt.

Mer information:

planerare Sami Outinen, fornamn.efternamn@kansallisarkisto.fi

planerare Ilkka Jokipii, fornamn.efternamn@kansallisarkisto.fi