Medarbetare i projektet

Projektledare Aleksi Mainio

AMFilosofie doktor, docent Aleksi Mainio har arbetat som universitetslektor och historieforskare vid Helsingfors universitet. Han har undersökt Finlands och Rysslands historia under den första hälften av 1900-talet och är särskilt insatt i frågor kring våld, terrorism och underrättelseverksamhet. Dessutom har han undersökt bland annat presshistorien under kalla kriget och våldet år 1918. I projektet ”Finländare i Ryssland 1917–1964” undersöker Mainio finländare som verkade i Moskva samt skriver en bok om olika finländargruppers öden under Stalins förföljelser.

 

 

Forskare Ira Jänis-Isokangas

Ira janis-isokangas_kortti

Filosofie doktor Ira Jänis-Isokangas har arbetat som forskare och utbildningschef vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet. Hon har forskat i Rysslands och Sovjetunionens samhälleliga och politiska utveckling särskilt ur maktens och motståndets samt lagstiftningens och säkerhetsorganens perspektiv. Hon har även undersökt nationalismens betydelse inom finska aktivisters och georgiska sovjetungdomars verksamhet. I projektet ”Finländare i Ryssland 1917–1964” granskar Jänis-Isokangas finländare som hamnade i Ural och Kazakstan samt deras öden.

 

 

Forskare Jesse Hirvelä

Jesse Hirvelä (2)Jesse Hirvelä är politices magister och forskarstuderande i politisk historia vid Helsingfors universitet. Han har forskat i Östeuropa, Rysslands och Sovjetunionens historia i början av 1900-talet samt finländska kommunister i ryska inbördeskriget. Hans doktorsavhandling utreder hur finländare i Leningrad och Ingermanland förhöll sig till nationalismen och Sovjetunionens nationalitetsfrågor. I Riksarkivets forskningsprojekt specialiserar Hirvelä sig på finländares öden i S:t Petersburg/Leningrad och Östkarelen.

 

 

Forskare Aappo Kähönen

Kähönen_Aappo_korttiAappo Kähönen är politices doktor och docent i politisk historia vid Helsingfors universitet. Innan han började i projektet arbetade han i åtta månader som gästprofessor i Finlandsforskning vid Lakehead universitet i Kanada. Kähönen har undersökt Rysslands och Sovjetunionens förhållande till Finland från mitten av 1800-talet till 2020-talet ur den inrikes- och utrikespolitiska växelverkans perspektiv. Forskningen har behandlat allt från relationer under kalla kriget till planekonomins förnyelsesträvanden och den gränsregionala politiken i dagens Ryssland. I projektet Finländare i Ryssland ansvarar Kähönen för granskningen av finländarnas ställning och rörelse i norra Ryssland och Sibirien, från Archangelsk till Irkutsk.

 

 

Planerare Ilkka Jokipii

Jokipii_Ilkka_korttiIlkka Jokipii är filosofie magister och forskarstuderande i historia vid Helsingfors universitet. Han har huvudsakligen undersökt teman kring inbördeskriget i Finland. Hos Riksarkivet har Jokipii deltagit i uppdateringsprojektet för databasen över krigsdöda samt bland annat i arkivutredningen av slaget i Vierumäki 1918. Jokipii är intresserad av de röda flyktingarnas öden och de digitala forskningsmetoderna för historia. I projektet ”Finländare i Ryssland 1917–1964” ansvarar han för utvecklingen av forskningsdatabasen.

 

 

Planerare Sami Outinen

Outinen_Sami_korttiSami Outinen är politices doktor (politisk historia) och samhällshistoriker. Han har forskat i nordisk socialdemokrati, ekonomi, sysselsättning och arbetsmarknadens utveckling huvudsakligen vid Helsingfors universitet. I projektet ”Finländare i Ryssland 1917–1964” fungerar Outinen som planerare inom utvecklingen av den interaktiva databasen. Han undersöker speciellt varför människor flyttade från Finland till Sovjetunionen och tillbaka mellan världskrigen samt vilken samhällelig påverkan detta hade i Finland.

 

 

Forskningsbiträde Anton Eteläaho

Eteläaho_Anton_korttiAnton Eteläaho är kandidat i humanistiska vetenskaper och tradenom. Hans andra modersmål är ryska, och han studerar i magisterprogrammet i historia vid Helsingfors universitet. I sin pro gradu-avhandling utreder Eteläaho den ryska adjutanten och fotografen Ivan Timiriasevs (1860–1927) skeden i Finland.