Women on the Move

Women on Move -logo

Women on the Move är ett tvärvetenskapligt europeiskt nätverk för forskning kring kvinnornas arbetsrelaterade emigration från 1600-talet till nutid. Syftet med nätverket är att lyfta fram kvinnornas roll inom vetenskap och konst samt inom minnesorganisationerna. Nätverket vill visa att kvinnorna haft en väsentlig roll och att de påverkat den ekonomiska uppbyggnaden av Europa.

Women on the Move samlar dokument och arkiv, som berör kvinnornas emigration samt ordnar utställningar. Nätverket finansieras av The European Cooperation in Science and Technology, EU COST Action. Riksarkivet blev medlem I WEMov-nätverket 2021.

Women on the Move -webbsidor