Mot ett digitalt arkiv

En av Riksarkivets centrala uppgifter är att främja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Arkivets strategi som sträcker sig till 2025 och den nya gallringspolicyn framhäver starkt den digitala arkiveringen. 

Från och med 2021 emottas de material inom statsförvaltningen som ska arkiveras endast i digitalt format.

Sök i finska domböcker -service, pärmbild. 

Under 2020

  • Massdigitaliseringen behandlade mer än 11 miljoner sidor, dvs. cirka 0,75 hyllkilometer material.
  • Retroaktiv digitalisering utfördes förutom som tjänsteuppdrag också i partnerskapsprojekt samt i nio avgiftsbelagda projekt på fyra olika orter.
  • Pilotprojektet om mottagning av digitala privatarkiv inleddes.
  • Första fasen i myndigheternas elektroniska arkivtjänst togs i bruk.
  • Som första arkiv i världen tog Riksarkivet i bruk dombokssöktjänsten (tuomiokirjat.narc.fi) som utnyttjar igenkänning av handskriven text.
  • Nätanvändningen av Riksarkivets material ökade med nästan tio procent och närmade sig 1,9 miljoner besök.
  • Mängden material som är tillgängligt via nättjänster ökade med cirka 17,1 procent.