Delegationen

Delegationen för riksarkivet har som uppgift att stödja och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. Den nuvarande sammansättningen fortsätter till slutet av år 2022.

Delegationens sammansättning

 • Ordförande: Professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
 • Vice ordförande: Professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet
 • Sekreterare: Chef för allmänn administration Kristiina Laine, Riksarkivet

Medlemmar

 • Professor Robin Gustafsson, Aalto-universitetet
 • Arkivarie Juha Henriksson, Arkivföreningen, Musikarkivet
 • Professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
 • Professor Tuomas M.S. Lehtonen, SKS
 • Universitetsforskare Pekka Henttonen, Tammerfors universitet
 • Verksamhetsledare Pasi (P.T) Kuusiluoma, Genealogiska Samfundet i Finland
 • Informationsdirektör Irja Peltonen, finansministeriet
 • Direktör Liisa Savolainen, Nationalbiblioteket
 • Sakkunnig Heli Hänninen, Finlands Kommunförbund
 • Rekisterijohtaja Sanna Heickell, Kyrkostyrelsen
 • Överinspektör Minna-Liisa Mäkiranta, Riksarkivet
 • Utvecklingschef Vili Haukkovaara, Riksarkivet