Delegationen

Delegationen för riksarkivet har som uppgift att stödja och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. 

Riksarkivets delegation 2023-2026

Ordförande: professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet

Sekreterare: informatör Sari Häkkinen, Riksarkivet

Medlemmar:

 • konsultativ tjänsteman Sami Aalto, finansministeriet
 • lektor Jouni Elomaa, Genealogiska Samfundet i Finland
 • professor Robin Gustafsson, Aalto-universitetet
 • ärendehanteringsplanerare Jenni Evesti, Uleåborgs universitet
 • avhandlingsforskare Tuija Kautto, Tammerfors universitet
 • utvecklingschef Elisa Kettunen, Finlands Kommunförbund (ersättare specialsakkunnig Heli Hänninen)
 • direktör Ari Muhonen, Östra Finlands universitet
 • ärendehanteringsdirektör Janne Mykrä, Försvarsmakten (Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen)
 • överinspektör Minna-Liisa Mäkiranta, Riksarkivet
 • konsultativ tjänsteman Anne Niemi, statrådets kansli (ersättare informationsexpert Eero Tanhuanpää)
 • biträdande direktör Liisa Savolainen, Nationalbiblioteket
 • regeringsråd Katariina Simonen, undervisnings- och kulturministeriet
 • arkivchef Jari Suutari, Arkivföreningen
 • professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet