Hållbarhetsrapport 2022

Ledningens godkännande av hållbarhetsrapporten

Tillsammans med andra myndigheter ser Riksarkivet till att Finlands litterära kulturarv lagras digitalt och blir allt mer tillgängligt för en större publik. Den förbättrade användbarheten av materialet stöder forskningsverksamheten, den kunskapsbaserade verksamheten och bildningen. Detta ökar jämlikhet och delaktighet, stärker demokratin, skapar förutsättningar för ett meningsfullt liv och stöder ett förtroende för samhällsinstitutioner.

Riksarkivet valde, sett ur sitt eget perspektiv, de viktigaste målen för hållbar utveckling i enlighet med FN:s Agenda 2030 och arkivets första hållbara utvecklingsplan från 2020. Mer information om FN:n Agenda 2030 (på finska).

  Målsättningar som valts av Riksarkivet:

  • Fred, rättvisa och god förvaltning (mål 16)
  • God utbildning (mål 4)
  • Mänskligt arbete och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Klimatåtgärder (mål 13)
  • Samarbete och partnerskap (mål 17)

För dessa mål och deras delmål fastställdes indikatorer med vilka det går att mäta hur det målinriktade arbetet framskrider. Se Riksarkivets mål för hållbarhet här.

Riksarkivets grundläggande verksamhet överensstämmer med målen för hållbar utveckling. Hållbar utveckling beaktas i allt beslutsfattande vid Riksarkivet, som leder teman som en del av de allmänna styrningsprocesserna. Åtgärder för hållbar utveckling ska integreras i de operativa och ekonomiska planeringsprocesserna.

Hållbar utveckling kräver ökad kunskap samt ökad medvetenhet och kunnighet inom hållbarhet. I Riksarkivet samordnas detta arbete av gruppen för hållbar utveckling. Dessutom samarbetar man med kompisverken inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Vi har fastställt personliga mål för hållbar utveckling för hela personalen sedan år 2021. Vid mål- och utvecklingsdiskussionerna för år 2022 har man kommit överens om ett personligt mål för varje riksarkivarie som stärker handavtrycket för hållbar utveckling.

Samtidigt har vår gemensamma uppfattning om hur Riksarkivet kan bidra till en hållbar utveckling stärkts. Med de riktiga åtgärder kan vi öka våra positiva handavtryck och minska våra miljöavtryck.

FN:s Agenda 2030 har sjutton olika målen.

Riksarkivets uppgifter och värden

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Arkivet främjar informationshantering som grundar sig på artificiell intelligens och nya vetenskapliga metoder samt fri tillgång till dokumentinformation tillsammans med sina kunder. Vår byrå fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vårt verksamhetsområde är hela landet.

De värderingar som styr Riksarkivets verksamhet är öppenhet och förtroende, opartiskhet och oavhängighet. Värdena stöder en hållbar utveckling.

Hållbara administrationsrutiner

Riksarkivets strategiska mål och en integrerad del av den dagliga verksamheten är en hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporteringen baserar sig på de mätare som används vid Riksarkivet. I fråga om koldioxidavtrycket baserar sig rapporteringen på uppgifter från Statskontoret och i fråga om användningen av utrymmena samt energiförbrukningen från Senatfastigheterna.

Beskrivning av hur rapporten utarbetats

Gruppen för hållbar utveckling som inrättades vid Riksarkivet år 2020 har utarbetat rapporten i samarbete med byråns ledning och kommunikation. Personalen har deltagit i fastställandet av målen och i workshoppen för mätinstrument.

Mål för hållbarhet