Tillgänglighetsutlåtande

Webbansvarig: Riksarkivet

Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 30.10.2020.

Webbtjänstens tillgänglighetsstatus

Tjänstens tillgänglighet har granskats av en utomstående expertorganisation.

Webbtjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbtjänsten följer inte ännu tillgänglighetskraven i fråga om nedan uppräknade innehåll. Vi strävar efter att åtgärda bristerna i tillgängligheten så snart som möjligt inom ramen för våra resurser.

 

Filer på webbplatsen

På webbplatsen finns filer som publicerats efter 23 september 2018 och som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Du kan be att få dessa filer i ett tillgängligt format genom att skicka e-post till kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1. Möjlig att uppfatta, 1.3.1 Information och relationer

Riksarkivets övriga webbtjänster

På webbplatsen finns länkar till andra webbtjänster som upprätthålls av Riksarkivet och som inte till alla delar uppfyller tillgänglighetskraven. Du kan skicka respons om Riksarkivets övriga webbtjänsters tillgänglighet per e-post till Riksarkivets registratorskontor på kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1. Möjlig att uppfatta, 1.3.1 Information och relationer

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen

På webbplatsen finns sådana filer gjorda med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23 september 2018 och vars innehåll inte är relevant för ärendehanteringen. På webbplatsen finns även video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23 september 2020.

Du får mer information om icke-tillgängligt innehåller genom att skicka e-post till kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Tillgänglighetsrespons

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Du kan skicka tillgänglighetsrespons per e-post till kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Om du inte får ett tillfredsställande svar på din respons, kontakta tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till den webbansvarige, dvs. Riksarkivet. Den webbansvarige är skyldig att svara på responsen inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger på sin webbplats detaljerade instruktioner om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

Webbplats: www.tillgänglighetskrav.fi

E-post: webbtillganglighet(at)rfv.fi

Telefon (växel): 0295 016 000