Våra utställningar

Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021

24.3.2022: Riksarkivets utställning är öppen för allmänheten igen från och med den 5 april 2022 (stängt 25.-26.5). På grund av renoveringar måste en tillfällig väg användas till utställningslokalen. Det finns en guide i lobbyn och hjälp finns vid informationsdisken. Sveaborgs centrum är öppet normalt.

En omfattande utställningshelhet som presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet är öppen på Riksarkivet och Sveaborgscentret fram till 30.9.2022. Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg. Ehrensvärdsamfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. I maj blir det hundra år sedan samfundet grundades. 

Under sin historia har sjöfästningen Sveaborg tillhört tre riken, nämligen kungariket Sverige 1748–1808, kejsardömet Ryssland 1808–1918 och republiken Finland sedan 1918. På grund av sin mångsidiga historia är fästningen en av de internationellt intressanta autentiska kulturmiljöerna och har även tagits upp på Unescos världsarvslista. 

Augustin Ehrensvärds målning Vy till Sveaborg, Nationalmuseum, Stockholm.

Utställningarna presenterar originalmaterial om Sveaborgs historia. Dokumenten och föremålen som presenteras i utställningen är hämtade huvudsakligen ur Riksarkivets samlingar samt från museer och arkiv i Sverige och Ryssland. Det blir mycket att se och massor av intressant information om Svenska flottan, skeppsbyggartraditioner, sjökrigföring, kungar, fartyg, inflytelserika ryska ätter och livet intill huvudstaden – självfallet med inslag av kärlek och romantik.

Artikelpublikationen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021”, som har utarbetats av Ehrensvärdsamfundet och Riksarkivet, berättar fästningens historia från 1740-talet till nutiden. Publikationen har redigerats av generaldirektör Jussi Nuorteva och forskningsdirektör Päivi Happonen från Riksarkivet.

Läs mer om utställningarna: kolmenvaltakunnanlinnoitus.kansallisarkisto.fi

Förbokning för grupper: ka.tiedotus@kansallisarkisto.fi