Koronavirus – Kansallisarkiston toimenpiteet

Kansallisarkistolle asiakkaiden, henkilöstön ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aineistojen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tiedotamme tällä sivulla toimenpiteistämme koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kansallisarkistossa on perustettu häiriötilanteen johtoryhmä, joka seuraa aktiivisesti tilannetta ja viranomaisohjeistusta sekä koordinoi varautumistoimia.

Kansallisarkiston ohjeistus asiakaspalvelu- ja tutkijasalitiloissa asioiville sekä kumppanuushankkeissa toimiville

Kansallisarkiston ohjeistus palveluntuottajille ja yhteistyökumppaneille