Dutkiidsálet

Riikkaarkiiva doaibmá ovcci báikegottis Helssegis, Hämeenlinnas, Anáris (Sámi arkiiva), Joensuus, Jyväskyläs, Mikkelis, Oulus, Turkus ja Vaasas. Oktavuođadieđuid gávnnat dáppe.

Galgágo várret áiggi ovddalgihtii?

Arkiivafitnama várás ii dárbbaš várret áiggi ovddalgihtii. Fitnama plánedettiin lea buorre vuhtiiváldit áššebáhpáriid diŋgonvuogádagaid, eandalitge jos háliidat fitnama oktavuođas dutkat áššebáhpáriid. Dieđuid rabasdoallanáiggiin, diŋgonvuogádagain ja diŋgojumiid doaimmahanáiggiin gávnnat dáppe.

Sáhtát hálidettiin dihtoštallat geavadiid ovddalgihtii telefovnnain dahje šleađgapoasttain.

Mikrofilmmaid lohkanrusttegiid lea vejolaš várret ovddalgihtii.