Hyppää sisältöön

Arkistoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot 1.1.2024 alkaen

Julkaisuajankohta 26.10.2023 10.20
Tiedote

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023, jatkossa asiakastietolaki) tulee voimaan 1.1.2024. Laissa määritellään potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023, jatkossa asiakastietolaki) tulee voimaan 1.1.2024. Laissa määritellään potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat. Laissa määriteltyjen säilytysaikojen jälkeen asiakirjat joko tuhotaan tai arkistoidaan.

Asiakastietolaissa ei säädetä asiakirjojen arkistoinnista, vaan Kansallisarkisto määrää siitä arkistolain (831/1994, 8 §) perusteella. Asiakastietolain voimaantulo ei aiheuta muutoksia Kansallisarkiston potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen arkistointia koskeviin päätöksiin. Voimassa olevat seulontapäätökset löytyvät Kansallisarkiston verkkosivuilta.

Asiakirjoja ei saa tuhota asiakastietolaissa säädettyjen säilytysaikojen päätyttyä, jos Kansallisarkisto on määrännyt ne arkistoitaviksi.

Asiakastietolaissa säädetty perinnöllisyyslääketieteen ja harvinaissairauksien kannalta merkittävien asiakirjojen pysyvä säilytys ei tarkoita arkistointia, vaan pysyvää käyttötarvetta alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Kansallisarkisto tulee vuoden 2024 aikana antamaan uuden päätöksen potilasasiakirjojen arkistoinnista sosiaali- ja terveysministeriön tekemän esityksen perusteella. Uudella päätöksellä täsmennetään ja tarvittaessa kumotaan Kansallisarkiston aiemmin antamia potilasasiakirjojen arkistointia koskevia päätöksiä.

Lisätietoja:

  • Kansallisarkiston seulontapäätöksistä ja arkistoitavista asiakirjoista lisätietoja voi tiedustella [email protected]
  • Lisätietoja asiakastietolaista antaa sosiaali- ja terveysministeriö, erityisasiantuntija Anna Sandberg, p. 02951 63702, [email protected]
Arkistoinnin ohjaus