Arkistoinnin ohjauksen yhteystiedot

Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme digitaalisen ja analogisen aineiston hallinnan, arkistoinnin ja arvonmäärityksen kysymyksissä. Verkkosivuilta löydät paljon valmiita materiaaleja ja vastauksia arkistointiin liittyviin kysymyksiin.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta tai sinulla herää tiettyyn aihealueeseen liittyviä lisäkysymyksiä, ole meihin suoraan yhteydessä.

Huomaathan, että kun olet laittamassa asiaa vireille Kansallisarkistoon sinun tulee lähettää viestisi Kansallisarkiston kirjaamoon.

Arkistoinnin ohjaus ja arvonmääritys

 • Neuvomme viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistoinnin kysymyksissä. Annamme neuvontaa sähköpostitse. Saapuneisiin viesteihin vastaamme kahden viikon kuluessa.
 • Lisäksi tuotamme ohjeita ja suosituksia tukemaan arkistoitavien aineistojen hallintaa. Palveluiden tavoitteena on erityisesti sähköisen arkistoinnin edistäminen sekä kulttuuriperinnön käytettävyyden ja saatavuuden turvaaminen.
 • Autamme, kun kyse on
 • [email protected]

Siirrot – Sähköisen arkistoinnin palvelu

Siirrot – Massadigitoinnin palvelu

Siirrot – Analogisen viranomaisaineiston vastaanottopalvelu

 • Analogisen viranomaisaineiston vastaanottopalvelu auttaa, kun kyse on analogiselta säilytysmuodoltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aineistojen siirtämisestä tai maksullisista palveluista.
 • [email protected]

Koulutus

 • Kansallisarkisto järjestää koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja kirjaamisesta vastaaville ja näitä tehtäviä suorittaville henkilöille. Järjestämme myös julkisen hallinnon organisaatiolle tilauskoulutusta.
 • [email protected]

Yksityisarkistojen vastaanottaminen Kansallisarkistoon

 • Otamme vastaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti merkittäviä yksityisarkistoja, kuten henkilö- ja yhdistysarkistoja, samoin kuin merkittäviä yhteiskuntailmiöitä dokumentoivia aineistoja.
 • Yksityisarkistojen vastaanotossa noudatetaan kansallista hankintapoliittista työnjakoa.
 • Lue ohjeet aineistotarjouksen tekemisestä