Mitä aineistoja meillä on?

Kansallisarkisto vastaanottaa viranomaisten luovuttamia asiakirjoja sekä hankkii ja säilyttää muita yhteiskunnan ja tutkimuksen kannalta merkityksellisiä tietoaineistoja.

Suuri osa kaikkein käytetyimmistä aineistoista on digitoitu.

" "

Suurin osa viranomaisaineistoja

Valtion viranomaiset ovat siirtäneet pääsääntöisesti 40 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjansa Kansallisarkistoon.

Valtion keskushallinnon, ministeriöiden ja keskusvirastojen sekä ylempien tuomioistuinten asiakirjat on siirretty Kansallisarkistoon Helsinkiin. Piiri- ja paikallishallinnon viranomaiset ovat luovuttaneet asiakirjansa alueellisen jaon mukaisesti Kansallisarkiston toimipaikkoihin.

Pääsääntöisesti kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät säilyttävät asiakirjansa omissa keskusarkistoissaan. Kansallisarkistossa säilytettävät kuntien arkistot ovat yleensä sotien seurauksena rajan taakse jääneiden kuntien arkistoja.

Luterilaiset seurakunnat ovat tallettaneet arkistojaan Kansallisarkistoon. Käytetyimpiä seurakuntien aineistoista ovat kirkonkirjat. Ne on digitoitu, ja 100 vuotta vanhemmat ovat käytettävissä itsepalveluna Astia-palvelussa. Ortodoksisten seurakuntien arkistoja on eniten Kansallisarkistossa Mikkelissä.

Kansallisarkistossa säilytetään myös paljon yksityisten toimijoiden, kuten yksityishenkilöiden, sukujen, järjestöjen ja yhdistysten arkistoja ja kokoelmia. Kansallisesti merkittäviä yksityisarkistoja otetaan vastaan koko Suomen alueelta. Aineistot luovutetaan ja sijoitetaan pääsääntöisesti siihen Kansallisarkiston toimipaikkaan, jonka alueella henkilö tai yhteisötoimija on elänyt, toiminut tai vaikuttanut.

Suomen presidenttien arkistot viimeisimpiä lukuun ottamatta ovat Kansallisarkistossa. Urho Kekkosen arkistoa säilytetään omassa arkistossaan Orimattilassa.   

Yhtenäiset asiakirjasarjat 1500-luvulta

Keskiajan asiakirjat on koottu Kansallisarkistoon, missä niitä on alkuperäisinä 66 ja myöhemmin tehtyinä jäljennöksinä 223.  

Vanhin asiakirja, kuningas Birgerin suojeluskirje Karjalan naisille, on vuodelta 1316.

Kuningas Birgerin suojeluskirje Karjalan naisille vuodelta 1316
Kuningas Birgerin suojeluskirje Karjalan naisille (1316).

Vanhinta yhtenäistä aineistoa ovat Haminan rauhansopimuksen mukaan Suomeen siirretyt paikallishallinnon tiliasiakirjat eli voudintilit, jotka alkavat 1530-luvulta. Ruotsin ajalta alkavat tilikirjasarjojen lisäksi tuomiokirjat ja maanmittauskartat.

Vanhimmat Suomessa toimineiden viranomaisten haltuun jääneet asiakirjasarjat ulottuvat 1600-luvulle, mutta useimpien viranomaisten kohdalla asiakirjat ovat yleensä tuhoutuneet 1700-luvun alun sotia (isonvihan ja pikkuvihan) varhemmilta ajoilta.

Autonomian ajalta tärkeimmät lähteet ovat senaatin, valtiosihteerinviraston ja kenraalikuvernöörinkanslian isot arkistot.

Itsenäisyyden ajan aineistoista suosituimpia ovat esimerkiksi sotilaskantakortit, Etsivän keskuspoliisin ja Valtiollisen poliisin aineistot sekä sisällissotaan liittyvät aineistot.

Jäljennekokoelmista suosittuja ovat varsinkin sukututkijoiden käyttämät Suomen asutuksen yleisluettelo ja seurakuntien historiakirjajäljennökset.