Osa aineistosta on käyttörajoitettua

Suurin osa Kansallisarkistossa säilytettävästä aineistosta on julkista. Osaan asiakirjoista liittyy kuitenkin julkisuus- tai tietosuojalain mukaisia käyttörajoituksia, ja niiden käyttö edellyttää myönnettyä käyttöoikeutta.

Myös yksityisarkistot saattavat olla käyttörajoitettuja, joko luovutussopimuksen tai lainsäädännön perusteella. Joidenkin asiakirjojen huono kunto saattaa rajoittaa niiden käyttöä.

Hae käyttöoikeutta Astia-verkkopalvelussa

Digitoituja tai mikrofilmattuja asiakirjoja ei pääsääntöisesti anneta käyttöön analogisina.

Lainsäädännön perusteella käyttörajoitettuja digitaalista aineistoa on mahdollista käyttää vain Kansallisarkiston toimipaikkojen tutkijasalien asiakaspäätteillä.

Astia-palvelussa digitaalisesti tarkasteltavissa oleviin asiakirja-aineistoihin ei liity tekijänoikeuksia koskevia rajoituksia eikä muita käyttörajoituksia (poikkeuksena kuitenkin ne aineistot, joita voidaan käyttää vain Kansallisarkiston päätteiltä). Tämän vuoksi niitä voidaan julkaista sekä paperijulkaisuina että sähköisinä julkaisuina. Merkitse lähteeksi Kansallisarkisto.