Kansallisarkiston johto ja yksiköiden päälliköt

Pääjohtaja

Nina Lehväslaiho-Liu

Johdon assistentti
Puh 029 533 7277
[email protected]


Ohjaus- ja vastaanottopalvelut

Ohjaus- ja vastaanottopalvelut -osaamisalueen vastuulle kuuluvat muun muassa viranomaisaineistojen arvonmääritys eli arkistoitavien aineistojen määrittäminen, arkistoinnin ohjauksen tehtävät, viranomais- ja yksityisarkistoaineistojen vastaanotto sekä kuvailun kehittäminen ja metatietotyö.

Mikko Eräkaski

Johtaja, ohjaus- ja vastaanottopalvelut
Puh 029 533 7234
[email protected]

Olli Savo

Yksikönpäällikkö, Informaatio-ohjaus ja arvonmääritys
Puh. 029 533 7090
[email protected]

Iiris Mahjneh

Yksikönpäällikkö, vastaanottopalvelut
Puh 029 533 7117
[email protected]

Päivi Rossi

Yksikönpäällikkö, kuvailu- ja metatietotyö
Puh 029 533 7191
[email protected]


Käytön palvelut ja innovaatiot

Käytön palvelut ja innovaatiot -osaamisalueen vastuulle kuuluvat digitaalinen käyttökokemus, tutkijasalien toiminta ja tietopyynnöt.

Lisäksi osaamisalue vastaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta, jonka painopiste on tällä hetkellä koneoppimisratkaisujen hyödyntämisessä. Osaamisalue tuottaa myös Kansallisarkiston ICT- ja sovelluskehityspalvelut.

Vili Herdell

Johtaja, käytön palvelut ja innovaatiot
Puh 029 533 7444
[email protected]

Maria Kallio-Hirvonen

Yksikönpäällikkö, käytön palvelut
Puh 029 533 7194
[email protected]

Tomi Rasimus

Yksikönpäällikkö, tietopyynnöt ja käyttöoikeudet
Puh 029 533 7089
[email protected]

Ilkka Jokipii

Yksikönpäällikkö, tutkimus ja innovaatiot
Puh 029 533 7341
[email protected]

Antti Laukkonen

Yksikönpäällikkö, sovelluskehitys
Puh 029 533 7053
[email protected]

Mikko Knutas

ICT-päällikkö, ICT-infra
Puh 029 533 7440
[email protected]


Tuotantopalvelut

Tuotantopalvelut-osaamisalue vastaa digitoinnista, arkisto- ja toimitiloista, logistiikasta sekä analogisen kulttuuriperinnön suojaamisesta.

Juhani Tikkanen

Johtaja, tuotantopalvelut
Puh 029 533 7112
[email protected]

Ville Kajanne

Yksikönpäällikkö, digitointi
Puh 029 533 7030
[email protected]

Niko Mäkinen

Yksikönpäällikkö, tilat ja logistiikka
Puh 029 533 7066
[email protected]


Strategian ja osaamisen palvelut

Strategia ja viestintä -osaamisalueeseen kuuluvat johdon tuki strategiatyössä, henkilöstöpalvelut, viestintä sekä erillishankkeet, kuten Suomalaiset Venäjällä -tutkimushanke.

Hanna Erkko

Johtaja, strategian ja osaamisen palvelut
Puh 029 533 7444
[email protected]

Aleksi Mainio

Hankepäällikkö, erillishankkeet / Suomalaiset Venäjällä 1917–1964
Puh 029 533 7040
[email protected]


Hallintopalvelut

Hallintopalvelut-osaamisalueeseen kuuluvat talouspalvelut, tiedonhallinta sekä kokonaisturvallisuus ja riskienhallinta.

Immo Aakkula

Hallintojohtaja, hallintopalvelut
puh 029 533 7119
[email protected]

Merja Snygg (vv.)

Talouspäällikkö, talouspalvelut
puh 029 533 7410
[email protected]