Arkistoinnin ja asiakirjahallinnan kuvaukset

Asiakirjoja ja tietoa on 1980-luvulta lähtien pyritty hallitsemaan erilaisilla  suunnitelmilla. Niiden yhteisenä tavoitteena on tukea tiedon elinkaaren hallintaa ja käytettävyyttä sekä vastata kysymykseen, mitä tietoa viranomainen omistaa ja minkä tiedon hallinnasta se on vastuussa.

Arkistolaissa säädetty arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) sisältää viranomaisen tehtävissä syntyvät asiakirjat ja niiden säilytysajat ja -tavat, ja sopii erityisesti analogisen aineiston hallintaan. Lue lisää arkistonmuodostussuunnitelmasta AMS-oppaasta (pdf).

Digitaalisen tiedon hallintaan kehitettiin 2000-luvun alussa tiedonohjaussuunnitelma (TOS), joka perustuu tehtäväpohjaiseen luokitteluun sekä toimii tietojärjestelmään integroituna metatietojen tuottamisen ja elinkaaren hallinnan välineenä.

Tiedonhallintamalli (THM) perustuu tiedonhallintalakiin (2019). Se pyrkii aiempaa laajemman kokonaisuuden hallintaan sekä päällekkäisten kuvausten vähentämiseen, ja voi sisältää aiempia kuvauksia, esimerkiksi AMS:n ja TOS:n. Tiedonhallintalautakunta on antanut suosituksen tiedonhallintamallin sisällöstä.

Kuvaukset elinkaaren hallinnan ja arkistoinnin näkökulmasta

Lue lisää tiedonohjauksesta

Arkistonmuodostussuunnitelma ja tiedonohjaussuunnitelma sisältävät tyypillisesti organisaation nykyiset tehtävät ja jatkuvasti muodostuvat aineistot. Arkistonhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että viranomaisella on kuvaukset myös niistä tietoaineistoista, joita ei enää kerry. 

Arkistonmuodostussuunnitelmassa ja tiedonohjaussuunnitelmassa käytetyt tehtävä ja tehtäväluokka ovat yksi näkökulma tiedon syntykontekstia, käsittelyä ja elinkaaren muita vaiheita dokumentoivaan tietoon. Kun asiakirjoja laaditaan, vastaanotetaan ja käsitellään, ne liittyvät lisäksi muun muassa

  • muihin tietoaineistoihin 
  • erilaisiin toimintaprosesseihin
  • erilaisiin toimijoihin - esimerkiksi laatija, vastaanottaja, tiedonhallintayksikkö, yksikkö
  • paikkaan ja sijaintiin - kaupunki, maa, kiinteistö, rakennus
  • erilaisiin ajankohtiin - laatimisaika, valmistumisaika, siirtoaika 

Lue lisää tehtäväluokituksesta