Analogiset aineistot

Analogisen aineiston säilyvyyden turvaamiseen kuuluu varautumista ja suunnittelua, aktiivisia toimia, asianmukaisia suojamateriaaleja sekä säilytystiloja ja -olosuhteita.

Ota huomioon arkistoitavan analogisen aineiston säilyvyyden turvaamisessa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäiset tekijät liittyvät aineiston materiaaleihin, kuten paperin ja merkintäaineiden laatuun. Ulkoiset tekijät taas liittyvät siihen, miten ja missä aineistoa säilytetään ja toisaalta siihen, minkälaista käyttöä aineistoon kohdistuu. Lisäksi analogisen aineiston säilyvyyden varmistamiseksi on tärkeää ennakoida ja varautua aineiston säilyvyyttä vaarantaviin – myös yllättäviin – tilanteisiin, kuten tulipaloon tai vesivahinkoon. Rautagallusmusteen aiheuttamia vaurioita paperilla.

Kuva: Asiakirjan merkintäaine, kuten kuvassa näkyvä rautagallusmuste, voi aiheuttaa riskin säilyvyydelle.

Parhaiten aineisto säilyy ilman käyttöä, hyvin suojattuna pimeässä ja muutenkin olosuhteiltaan sopivassa tilassa. Digitointi myös osaltaan edistää analogisen aineiston säilyvyyttä, kun analogisen aineiston käyttöä voidaan vähentää hyödyntämällä digitaalisia ilmentymiä.