Kansallinen hankintapoliittinen työnjako

Kansallisarkiston hankintapolitiikka on osa kansallista hankintapolitiikkaa.

Kansallisarkiston tavoitteena on yhteistyössä muiden yksityisarkistoja säilyttävien toimijoiden kesken varmistaa teemallisesti, ajallisesti ja alueellisesti monimuotoisen ja yhteiskunnallisesti edustavan arkistoaineiston talteen saaminen. 

Kukin yhteistyössä mukana oleva organisaatio noudattaa omaa hankinta­politiikkaansa. Kansallisen hankintapolitiikan kautta arkisto-organisaatioiden hankintaa koordinoidaan ja luodaan edellytykset hankintapoliittiselle työnjaolle. Esimerkiksi Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA vastaa työnjaossa oman hankintapolitiikkansa mukaisesti suomalaisen liike-elämän arkistoaineistojen hankinnasta.  

Esimerkkejä aineistoista, jotka eivät pääsääntöisesti kuulu Kansallisarkiston hankintapolitiikan piiriin

Aineisto Hankintapoliittisen työnjaon mukainen vastaanottaja
Elinkeinoelämän ja yritysten aineistot ELKA, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto (Mikkeli) 
Kirjailijoihin tai kirjallisuuteen liittyvät aineistot; kansanperinteeseen liittyvät aineistot  SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsinki), SLS Svenska Litteratursällskapet (Helsinki) 
Kuvataiteilijoihin ja kuvataiteisiin liittyvät aineistot   Kansallisgallerian arkisto (Helsinki)
Suomalaisiin muusikkoihin ja musiikkiin liittyvät aineistot taide- tai kansanmusiikkia lukuun ottamatta Musiikkiarkisto (Helsinki)
Esittäviin taiteisiin ja taitelijoihin liittyvät aineistot Teatterimuseon arkisto (Helsinki)
Urheilujärjestöihin ja urheilijoihin liittyvät aineistot Suomen Urheiluarkisto (Helsinki)
Valokuvakokoelmat aiheen mukaan Museoviraston Kuvakokoelmat (Helsinki), Sotamuseo (Helsinki), paikalliset museot 
Ammattiyhdistystoiminnan (AKAVA, STTK, SAK ja jäsenjärjestöt) aineistot Toimihenkilöarkisto (Helsinki), Työväen Arkisto (Helsinki)
Seuraavien puolueiden aineistot ja niihin liittyvät henkilöarkistot: Kansallinen Kokoomus, SDP, Vasemmistoliitto, Suomen Keskusta, Suomen ruotsalainen kansanpuolue Porvarillisen Työn Arkisto (Helsinki), Työväen Arkisto (Helsinki), Kansan Arkisto (Helsinki), Keskustan ja maaseudun arkisto (Helsinki), Svenska Centralarkivet (Helsinki)
 
Sota-ajan kirjeenvaihto, joka ei sisälly esim. henkilöarkistoon Kansanperinteen arkisto (Tampere)