JoDi – Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille

EU-lippu ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama". Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille on hanke, jonka tavoitteena on edistää työllistymistä ja tarjota työntekijöille digiosaamista.

Hanke kehittää ketterää työelämälähtöistä digitoinnin koulutusratkaisua kahdelle koulutusasteelle. Ratkaisu vastaa yritysten ja organisaatioiden kasvavien digitointitarpeiden vaatimuksiin.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (XAMK).

Osatoteuttajina toimivat Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Kansallisarkisto.

Kansallisarkiston roolina on tarjota harjoittelupaikat opiskelijoille massadigitoinnin Mikkelin yksiköstä ja toimia asiantuntijana koulutusten suunnittelussa.

Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ESR+.

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa digitoinnin osaajia vastaamaan kulttuuriperintöalan organisaatioiden, yritysten, kuntien sekä hyvinvointialueiden kasvaviin digitoinnin osaamis- ja perehdytystarpeisiin.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi eri koulutusta, joihin rakennetaan uudentyyppisiä koulutusratkaisuja ja joiden suunnittelussa hyödynnetään aiempien digitointikoulutusten tuloksia. Hanke alkoi 1.5.2023 ja se päättyy 31.5.2025. Kansallisarkiston osalta hanke aloitettiin 1.9.2023.

Lisäksi jatkuvan oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämiseksi suunnitellaan digitoinnin osaamismerkki ja muodostetaan osaaja- ja alumniverkosto tarjoamaan ympäristö digitoinnin ammattilaisille ja mahdollinen rekrytointikanava digitointia toteuttaville toimijoille.

 


 

Hankkeen tuloksena ovat valmiit jatkuvaa oppimista tukevat koulutus- ja työelämäpolut digitointiin, osaamisen ylläpitämisen ja kehittymisen apuna olevat digitoinnin osaamismerkki sekä osaaja- ja alumniverkosto. Verkosto helpottaa digitoinnin osaajien ja digitointia toteuttavien toimijoiden kohtaamista.

Hankkeen aikana koulutettavat noin 40 digitoinnin asiantuntijaa ja noin 20 digitoinnin toteuttajaa turvaavat Memory Campuksen toimijoille osaavaa työvoimaa ja lisäävät digitoinnin osaamista niin Etelä-Savon alueella kuin koko Suomessa.

Hanke tukee vihreää siirtymää sekä kulttuuriperinnön säilyttämistä jälkipolville. Sen kokonaisbudjetti on 640 271 €, josta Kansallisarkiston osuus on 149 786 €.


Lisätietoja

Sami Kangasniemi

Suunnittelija
[email protected]

Ville Kajanne

Yksikönpäällikkö
​​​​​​​[email protected]