Massadigitoinnin palvelu

Massadigitoinnissa valtion viranomaisten arkistoitavat paperiasiakirjat digitoidaan, jotta ne ovat käytettävissä digitaalisessa muodossa. Asiakirjojen paperinen säilytysmuoto hävitetään digitoinnin jälkeen.

”Massadigitointi” viittaa toteutustapaan ja aineiston määrään. Tavoitteena on noin 135 hyllykilometrin asiakirja-aineiston digitointi keskitetysti, joten se on laajuudeltaan ja tavoitteeltaan kansainvälisesti ainutlaatuinen arkistosektorilla.

Ennen tuotantovaiheeseen siirtymistä Kansallisarkisto toteutti vuonna 2019 massadigitoinnin pilotin. Lue lisää pilotista

Tutustu massadigitoinnin pilotin yhteydessä toteutettuun videoon. Video esittää asiakirjan massadigitoinnin vaiheet paperisesta muodosta digitaaliseen käytettäväksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Tavoitteena täysin sähköinen toimintaympäristö

Massadigitoinnin tavoitteena on

  • edistää asiakirjatiedon parempaa saatavuutta ja käytettävyyttä
  • mahdollistaa tiedonhallinnan prosessien ja menetelmien uudistamista
  • vapauttaa valtion virastot paperiarkistoista ja nopeuttaa siten virastojen siirtymistä täysin sähköiseen toimintaympäristöön
  • säästää arkistojen tilakustannuksissa virastoissa ja Kansallisarkistossa.

Vain asiakirjan säilytysmuoto muuttuu

Digitoinnissa asiakirjan tietosisältö ei häviä, vaan ainoastaan asiakirjan säilytysmuoto muuttuu paperisesta digitaaliseksi.

Alkuperäiset paperiasiakirjat hävitetään digitoinnin jälkeen, minkä mahdollistamiseksi Kansallisarkisto on laatinut vaatimusmäärittelyt hävittämiseen tähtäävälle digitoinnille. Vaatimusmäärittelyllä varmistetaan, että kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvat viranomaisten asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot säilyvät ja ovat käytettävissä. Kansallisarkiston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilyvyyden ja käytettävyyden varmistaminen.

Lisätiedot: