Väärinkäytösilmoitus

Ilmoituskanavan välityksellä Kansallisarkiston työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta.

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti kaikissa tilanteissa ja noudatamme tarkkoja sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita. Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia, kannustamme kertomaan niistä meille. Konkreettisia todisteita ei ilmoitusvaiheessa tarvita. Riittää, että sinulla on perusteltu syy uskoa, että epäilyksesi pitää paikkansa.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Käsittelemme kaikki ilmoitukset hyvän hallinnon periaatteita noudattaen, luottamuksellisesti ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Emme paljasta ilmoittajan henkilötietoja väärinkäytösilmoituksen kohteelle tai tutkinnan ulkopuolisille henkilöille. Ilmoituksia vastaanottaa ja tutkii Kansallisarkistossa suppea, päätöksellä nimetty ryhmä.

Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaista suojaa ilmoittaja saa silloin, kun väärinkäytös on havaittu työn yhteydessä ja kun ilmoitus koskee esimerkiksi julkisia hankintoja, tietosuojaa tai valtionavustusten myöntämistä.

Ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Muuntyyppiset väärinkäytösilmoitukset tutkitaan tapaukseen soveltuvien muiden lakien sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ilmoittajaa parhain mahdollisin keinoin suojaten.

Näin teet väärinkäytösilmoituksen

Jos olet Kansallisarkiston nykyinen työntekijä, katso ohjeet ilmoituksen tekemiseen Kansallisarkiston intranetistä (Aitta). Ohjeessa kerrotaan tarkemmin, miten ilmoitus tehdään, miten sitä Kansallisarkistossa käsitellään ja tutkitaan, miten ilmoittajan kanssa kommunikoidaan ja mitä tutkinnan jälkeen tapahtuu.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta Kansallisarkiston sisäiseen ilmoituskanavaan tai jos sinulla on perusteltu syy uskoa, että Kansallisarkistolle osoitetun ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai koet, että voit joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Muut yhteydenotot ja palautteet

Muut kuin väärinkäytösilmoitukset, kuten asiakaspalautteet, oikaisuvaatimukset, kehittämisehdotukset ja niin edelleen tulee jättää niiden omissa kanavissa.

Asiakaspalaute Kansallisarkiston palveluista tai sen henkilöstön toiminnasta tulee lähettää kyseisen palvelun asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät Kansallisarkiston verkkosivuilta.

Julkisuuslain tai tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt Kansallisarkiston asiakirjoihin lähetetään kirjaamoon ([email protected]).

Lisätietoja ilmoittajansuojelusta löytyy muun muassa oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.