Digitaaliset aineistot

Tällä sivulla luetellaan keskeisimmät Kansallisarkiston digitoimat aineistot arkistonmuodostusluokittain.

Digitoidut aineistot on jaoteltu pääluokittain sekä lueteltu sarjoittain ja joiltakin osin myös erillisinä liitteinä sarja- ja arkistoyksikkötasolla. Sarjojen yhteydessä on esitetty digitoidun aineiston rajavuodet tai signum-tunnukset.

Digitoituja aineistoja voi tutkia Astia-palvelussa.

Aineiston löytää esimerkiksi kopioimalla Astian hakukenttään alla olevista luetteloista sarjatason otsikon (tunnus ja aikarajaus mukaan lukien).