Tehtävät ja organisaatio

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä.

Kansallisarkiston päärakennuksen vanha tutkijasali.
Kansallisarkiston päärakennuksen vanha tutkijasali.

Arkisto toimii myös asiantuntijana viranomaisten asiakirjojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen tehtävissä. Lisäksi Kansallisarkisto neuvoo viranomaisia, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä heraldisissa kysymyksissä.

Arkisto kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan ja sen toimialueena on koko maa.

Organisaatio

Kansallisarkiston uusi organisaatio on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on siirtää Kansallisarkiston toiminnan painopistettä digitaalisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.

Uudessa organisaatiossa on viisi osaamisaluetta, jotka toimivat hallinnollisina rakenteina.

  • Ohjaus- ja vastaanottopalvelut -osaamisalueen vastuulle kuuluvat muun muassa viranomaisaineistojen arvonmääritys eli arkistoitavien aineistojen määrittäminen, arkistoinnin ohjauksen tehtävät, viranomais- ja yksityisarkistoaineistojen vastaanotto sekä kuvailun kehittäminen ja metatietotyö. Osaamisalueen johtajana toimii Mikko Eräkaski.
  • Käytön palvelut ja innovaatiot -osaamisalueen vastuulle kuuluvat digitaalinen käyttökokemus, tutkijasalien toiminta ja tietopyynnöt. Lisäksi osaamisalue vastaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta, jonka painopiste on tällä hetkellä koneoppimisratkaisujen hyödyntämisessä. Osaamisalue tuottaa myös Kansallisarkiston ICT- ja sovelluskehityspalvelut. Osaamisalueen johtajana toimii Vili Herdell.
  • Tuotantopalvelut-osaamisalue vastaa digitoinnista, arkisto- ja toimitiloista, logistiikasta sekä analogisen kulttuuriperinnön suojaamisesta. Osaamisalueen johtajana toimii Juhani Tikkanen.
  • Strategia ja viestintä -osaamisalueeseen kuuluvat johdon tuki strategiatyössä, henkilöstöpalvelut, viestintä sekä erillishankkeet, kuten Suomalaiset Venäjällä -tutkimushanke. Osaamisalueen johtajana toimii Hanna Erkko.
  • Hallintopalvelut-osaamisalueeseen kuuluvat talouspalvelut, tiedonhallinta sekä kokonaisturvallisuus ja riskienhallinta. Osaamisalueen johtajana toimii Immo Aakkula.


Strategia 2025

Visio

Kansallisarkisto on julkisen tiedon elinkaaren hallinnan johtava asiantuntija- ja tietopalveluorganisaatio sekä laaja-alainen tieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri.

Se edistää viranomaisten ja yksityisten aineistojen vastaanottoa sähköisessä muodossa sekä asiakirjallisen kulttuuriperinnön asiakaslähtöistä digitointia ja monipuolista käyttöä, tekoälyyn ja tieteen uudistuviin menetelmiin perustuvaa tiedonhallintaa, tiedon avointa saatavuutta ja kestävää kehitystä.

Arvot

  • Avoimuus ja luottamuksellisuus
  • Tasapuolisuus
  • Riippumattomuus

Palvelulupaus

Kansallisarkisto tarjoaa vuonna 2025 asiakkailleen monipuolisia ja tietoturvallisia sähköisiä palveluita, joissa hyödynnetään tekoälyn ja semanttisten järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia.

Se on kansainvälisesti edistyksellinen ja aktiivinen toimija, joka kehittää ja hyödyntää uusia tapoja käyttää ja arkistoida julkista tietoa kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Se turvaa kansallisesti arvokkaan analogisen ja sähköisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville.

Se vahvistaa henkilökuntansa osaamista ja ammattiylpeyttä ja edistää sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä eettisiä ja kestävää kehitystä tukevia toimintatapoja.