Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista Kansallisarkiston toiminnassa.

Kansallisarkisto käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävänsä toteuttamiseksi eli varmistaakseen kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja saatavuuden sekä edistääkseen niiden tutkimuskäyttöä.

Kansallisarkisto huolehtii käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Kansallisarkisto noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Kansallisarkisto kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä Kansallisarkiston toiminnassa.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Henkilötietojesi käsittely Kansallisarkistossa, kun käytät Kansallisarkiston palveluja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen siirrot ja luovutukset

Tietojärjestelmät, evästeet ja tietojen suojaus

Rekisteröidyn oikeudet


Henkilötietojesi käsittely Kansallisarkistossa, kun tietojasi sisältyy Kansallisarkistossa säilytettäviin aineistoihin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kansallisarkisto voi sopimusten perusteella joko toimia yksin rekisterinpitäjänä, yhteisrekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä tiettyjen aineistojen osalta. Lähtökohtaisesti olemme yksin rekisterinpitäjiä, kun toinen taho ei enää määrää millään lailla aineiston käytöstä.

Yhteisrekisterinpitäjinä toimimme esimerkiksi toisen viranomaisen kanssa, kun säilytämme tietoa ja olemme sen pysyvästä säilyttämisestä ja siirtämisestä itse määränneet tai hoidamme säilytyksen lisäksi aineistoon liittyvää tietopalvelua itsenäisesti.

Henkilötietojen käsittelijöitä voimme olla, kun pelkästään säilytämme toisen tietoa tai vuokraamme sille tiloja säilytykseen ja jos toinen taho edelleen määrää aineiston käytöstä ja luovutuksista.

Käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen siirrot ja luovutukset

Tietojärjestelmät, evästeet ja tietojen suojaus

Rekisteröidyn oikeudet


Ilmoita tietoturvaloukkauksesta

Tällä pdf-lomakkeella voit ilmoittaa meille epäillystä tai havaitusta tietoturvaloukkauksesta Kansallisarkistossa.

Lähetä lomake Kansallisarkiston kirjaamoon [email protected].

Yhteydenottosi perusteella selvitämme tietoturvaloukkauksen olemassaolon ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mikä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus?

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia ovat esimerkiksi tietojen lähettäminen väärälle henkilölle, tavalliseen paperinkeräykseen päätyneet henkilötietoja sisältävät kopiot tai muistiinpanot, kadonnut muistitikku, varastettu tietokone tai murtautuminen henkilötietoja sisältävään järjestelmää.