THL:än  ja Kansallisarkiston logot sekä otsikko: Sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen arkistoinnin ohjauskokonaisuus.

Sosiaalihuollon analogisten tieto­aineistojen arkistoinnin ohjaus­kokonaisuus 

Tervetuloa sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen arkistoinnin ohjauskokonaisuuden pariin. Tämä kokonaisuus on tarkoitettu kaikille sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen kanssa työskenteleville.  

Ohjauskokonaisuudessa käydään läpi analogisen arkiston järjestämistyön vaiheet ja annetaan niihin liittyviä käytännön vinkkejä. Tämän lisäksi ohjauskokonaisuus sisältää myös sosiaalihuollon analogisten aineistojen järjestämistyössä tarvittavia pohjatietoja ja ohjeita tietoaineistojen säilymisen turvaamiseksi.

Ohjauskokonaisuuden keskeiset tavoitteet ovat 

  • Oppia analogisen arkiston järjestämisen vaiheet ja sekä aineistojen säilymisen turvaamisen periaatteita. 
  • Ymmärtää alan terminologiaa ja siinä tapahtuneita muutoksia. 
  • Ymmärtää arkistonmuodostuksen periaatteita ja säädöksiä. 

Arkistokotelo-piirroshahmo tervehtii lukijaa ja sanoo "Nyt laitetaan analogiset asiakirjat järjestykseen ja arkistokotelot ojennukseen":

Koulutukset

Sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen arkistoinnin ohjauskokonaisuuteen liittyvät koulutusluennot järjestettiin toukokuussa 2023. Luentojen materiaalit löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koulutusmateriaaleista: Sosiaalihuollon analoginen arkistointi

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.