Neuvottelukunnat ja lautakunnat

Kansallisarkiston neuvottelukunta

Kansallisarkiston neuvottelukunta tukee ja kehittää arkiston toimintaa, tekee aloitteita ja edistää arkistoalan yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenistöstä ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Neuvottelukunta 2023–2026

 • Puheenjohtaja: professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
 • Sihteeri: johdon assistentti Sonja Kouvo, Kansallisarkisto (sijainen Nina Lehväslaiho-Liu, Kansallisarkisto)
 • Jäsenet:
  • neuvotteleva virkamies Sami Aalto, valtiovarainministeriö
  • lehtori Jouni Elomaa, Suomen Sukututkimusseura
  • professori Robin Gustafsson, Aalto-yliopisto
  • tiedonhallintasuunnittelija Jenni Evesti, Oulun yliopisto
  • väitöskirjatutkija Tuija Kautto, Tampereen yliopisto
  • kehittämispäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto ry (varajäsen erityisasiantuntija Heli Hänninen)
  • johtaja Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopisto
  • tiedonhallintajohtaja Janne Mykrä, Puolustusvoimat (Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta)
  • ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
  • neuvotteleva virkamies Anne Niemi, valtioneuvoston kanslia (varajäsen tietoasiantuntija Eero Tanhuanpää)
  • apulaisjohtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
  • arkistopäällikkö Jari Suutari, Arkistoyhdistys
  • professori Kirsi Vainio-Korhonen, Turun yliopisto

Heraldinen lautakunta

Kansallisarkiston yhteydessä toimii heraldinen lautakunta, joka ohjaa ja valvoo valtion, kuntien ja kirkon kuvallisia tunnuksia. Näitä ovat Suomen lippu ja vaakuna, viranomaisten sinetit, leimat ja muut heraldiset tunnukset, kaupunkien, maakuntien ja kuntien vaakunat, kirkolliset vaakunat sekä huvialusten ja joukko-osastojen liput.

Lautakunta valmistelee Kansallisarkiston lausunnot vaakunoista, sineteistä ja lipuista. Lautakunta opastaa heraldisissa kysymyksissä sekä viranomaisia että yksityisiä yhteisöjä ja henkilöitä. Tehtävänä on myös seurata ja edistää heraldista kulttuuria ja tehdä toimialaa koskevia esityksiä ja aloitteita.

Heraldinen lautakunta 2022–2025

 • Puheenjohtaja: dosentti Jussi Nuorteva
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja: taiteen lisensiaatti Tuomas Hyrsky
 • Toinen varapuheenjohtaja: vs. pääjohtaja Päivi Happonen
 • Sihteeri: kehittämispäällikkö Anne Wilenius
 • Jäsenet:
  • ritarihuonegenealogi Magdalena af Hällström
  • FM Wilhelm Brummer
  • intendentti Frida Ehrnsten
  • FM Anton Eskola
  • johtava asiantuntija Hanne Huvila
  • piispa Kaarlo Kalliala
  • ylitarkastaja Yrjö Kotivuori
  • talous- ja hallintojohtaja Elina Liippola
  • majuri Marko Maaluoto
  • heraldikko Anders Segersven
  • professori Kirsi Vainio-Korhonen

Yksityisarkistojen neuvottelukunta

Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, joka edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenistöstä ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Neuvottelukunta 2023–2026

 • Puheenjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
 • Jäsenet:
  • tiedonhallintapäällikkö Mari Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Assistant Professor (1.8.2023) Pasi Nevalainen, Jyväskylän yliopisto
  • ylitarkastaja Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto
  • kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto
  • yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen, Liikearkistoyhdistys
  • puheenjohtaja Johanna Mieto, Arkistoyhdistys
  • opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • vanhempi tutkija Sami Saramo, Siirtolaisuusinstituutti
  • arkistonjohtaja, FT Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliitto
  • tietopalvelupäällikkö Mikko Nykänen, Suomen Museoliitto
  • arkistonjohtaja Kristina Linnovaraara, Svenska Litteratursällskapet
  • arkistonjohtaja Marita Jalkanen, Kansan Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry
  • arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska, Porvarillisen Työn Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry