Delegationer och nämnden

Riksarkivets delegationen

Delegationen för riksarkivet har som uppgift att stödja och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. 

Delegationen 2023–2026

 • Ordförande: professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
 • Sekreterare: informatör Sari Häkkinen, Riksarkivet
 • Medlemmar:
  • konsultativ tjänsteman Sami Aalto, finansministeriet
  • lektor Jouni Elomaa, Genealogiska Samfundet i Finland
  • professor Robin Gustafsson, Aalto-universitetet
  • ärendehanteringsplanerare Jenni Evesti, Uleåborgs universitet
  • avhandlingsforskare Tuija Kautto, Tammerfors universitet
  • utvecklingschef Elisa Kettunen, Finlands Kommunförbund (ersättare specialsakkunnig Heli Hänninen)
  • direktör Ari Muhonen, Östra Finlands universitet
  • ärendehanteringsdirektör Janne Mykrä, Försvarsmakten (Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen)
  • överinspektör Minna-Liisa Mäkiranta, Riksarkivet
  • konsultativ tjänsteman Anne Niemi, statrådets kansli (ersättare informationsexpert Eero Tanhuanpää)
  • biträdande direktör Liisa Savolainen, Nationalbiblioteket
  • regeringsråd Katariina Simonen, undervisnings- och kulturministeriet
  • arkivchef Jari Suutari, Arkivföreningen
  • professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet

Heraldiska nämnden

I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden som styr och övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem. Med dessa avses Finlands flagga och vapen, myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska emblem, städernas, landskapens och kommunernas vapen, kyrkans vapen och fritidsbåtarnas och truppenheternas fanor och flaggor.

Nämnden bereder utlåtandena om vapen, sigill och flaggor som Riksarkivet med stöd av olika författningar ska avge. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor till både myndigheter och enskilda samfund och personer. Nämnden ska också i övrigt följa med och främja den heraldiska kulturen och göra framställningar och väcka initiativ på sitt verksamhetsområde.

Heraldiska nämnden 2022–2025

 • Ordförande: docent Jussi Nuorteva
 • Första vice ordförande: konstlicentiat Tuomas Hyrsky
 • Andra vice ordförande: tf. generaldirektör Päivi Happonen
 • Sekreterare: utvecklingschef Anne Wilenius
 • Medlemmar
  • riddarhusgenealog JMagdalena af Hällström
  • filosofie magister Wilhelm Brummer
  • intendent Frida Ehrnsten
  • filosofie magister Anton Eskola
  • ledande sakkunnig Hanne Huvila
  • biskop Kaarlo Kalliala
  • överinspektör Yrjö Kotivuori
  • ekonomi- och förvaltningsdirektör Elina Liippola
  • major Marko Maaluoto
  • heraldiker Anders Segersven
  • professor Kirsi Vainio-Korhonen

Privatarkivens delegation

Privatarkivens delegation 2023–2026

 • Puheenjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
 • Jäsenet:
  • tiedonhallintapäällikkö Mari Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Assistant Professor (1.8.2023) Pasi Nevalainen, Jyväskylän yliopisto
  • ylitarkastaja Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto
  • kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto
  • yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen, Liikearkistoyhdistys
  • puheenjohtaja Johanna Mieto, Arkistoyhdistys
  • opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • vanhempi tutkija Sami Saramo, Siirtolaisuusinstituutti
  • arkistonjohtaja, FT Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliitto
  • tietopalvelupäällikkö Mikko Nykänen, Suomen Museoliitto
  • arkistonjohtaja Kristina Linnovaraara, Svenska Litteratursällskapet
  • arkistonjohtaja Marita Jalkanen, Kansan Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry
  • arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska, Porvarillisen Työn Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry