Boka föreläsningssal

Bokningar kan du göra högst upp till fyra månader framåt. Kolla uppgifter specifika för olika verksamhetsställen samt datortekniska instruktioner nedan.

Bokningar


Helsingfors, Fredsgatan

 • Salen kan bokas för vardagar från måndag till torsdag kl. 9–16, när verksamhetsstället är öppet på onsdagar fram till kl. 19.
 • Universitetet kan boka salar endast på onsdagar efter kl. 16.
 • I salen finns plats för 60 personer.  
 • Utrustning: multimedieprojektor, videoutrustning, dator och ett trådlöst klientnätverk.
 • Catering kan beställas från verksamhets restaurang Café Hausen, [email protected].

Tavastehus

 • Föreläsningssalen kan bokas för vardagar från tisdag till fredag kl. 9 -16, när verksamhetsstället är öppet på torsdagar fram till kl. 18.
 • Beroende på möblering finns det i föreläsningssalen plats för 44–70 personer.  
 • Utrustning: videoprojektor, enkelt ljudsystem, dator, internetkoppling och ett trådlöst nätverk. Föreläsningssalen har obehindrat tillträde.
 • Kaffeservering kan beställas från en utomstående operatör.
  • Hyresgästen ska meddela verksamhetsstället om beställningen i förväg, tel 0295 337 140, och själv sköta mottagandet av beställningar och eventuella returneringar av kärl o.s.v. inom ramen för öppettiderna.

Joensuu

 • Saln kan bokas för vardagar från tisdag till torsdag kl. 9–16, när verksamhetsstället är öppet på onsdagar fram till kl. 18.
 • I föreläsningssalen finns plats för 40 personer.  
 • Utrustning: multimedieprojektor, dator och internetkoppling finns tillgängliga.
 • Lunch- och kaffeservering kan beställas från universitetets restauranger.
  • Hyresgästen ska meddela verksamhetsstället om beställningen i förväg, tel 0295 337 160, och själv sköta mottagandet av beställningar och eventuella returneringar av kärl o.s.v. inom ramen för öppettiderna.

Uleåborg

​​​​​​​

 • Föreläsningssalen kan bokas för vardagar från tisdag till torsdag kl. 9–16, när verksamhetsstället är öppet på torsdagar fram till kl. 18.
 • I föreläsningssalen finns plats för 35 personer.  
 • Salen är utrustad med en multimedieprojektor. Hyresgästen ska själv ta hand om sina nätverksanslutningar till exempel med dataanslutning till egen mobiltelefon eller en bärbar dator med mobil bredbandsanslutning (externt bredbandsmodem).
 • Lunch- och kaffeservering kan beställas från en utomstående operatör.
  • Hyresgästen ska meddela verksamhetsstället om beställningen i förväg, tel 0295 337 230, och själv sköta mottagandet av beställningar och eventuella returneringar av kärl o.s.v. inom ramen för öppettiderna.

Datortekniska instruktioner för hyresgäster

I lokaler hyrda av Riksarkivet finns en videoprojektor, som kan användas via en HDMI-kabel.

Av säkerhetsskäl erbjuder Riksarkivet inte en dator till förfogande för hyresgäster.

Egna anordningar kan anslutas endast till det för kunder avsedda trådlösa nätverket. Det är inte tillåtet att ansluta egna anordningar med en nätkabel till Riksarkivets enheter. På Fredsgatan kan användarkoden för det trådlösa klientnätverket hämtas på forskarbetjäningen.