Digital leverans

Riksarkivet prövar på digital leverans av handlingar som har beställts till forskarsalen.

Testperioden har avslutats och vi tar inte emot nya beställningar. Utlovade beställningar kommer att levereras till kunderna.

Det vill säga: Istället för att bära materialet från magasinet till forskarsalen, digitaliserar vi det i Astia-tjänsten och skickar kunden en länk till det digitaliserade materialet. Avgiftsfritt!

Detta kräver självfallet kundens samtycke.

Försöket pågår vid verksamhetställena i Jyväskylä och Tavastehus fram till slutet av april. Försöket omfattar alla de forskarsalslån där objektet är över 100 år gammalt myndighetsmaterial.

Försöket har två mål. För det första vill vi förbättra vår service till kunderna: undersökningen av handlingar skulle inte längre hänga på begränsade öppettider eller geografiskt läge,

För det andra kan vi öka tillgången på verkligt efterfrågat material i digital form.

Hur fungerar det?

Allt börjar med att du, kunden, gör en beställning via Astia.

Därefter bedömer vi huruvida kriterierna för digital leverans uppfylls. Materialet ska vara

När vi observerar att kriterierna uppfylls frågar vi dig, kunden, per e-post om ”det passar med digital leverans?”. 

Om det passar, digitaliseras materialet och du får en länk till materialet i Astia-tjänsten. 

Leveranstiden för digitalt material är 2–3 veckor. Detta beror på uppdateringscykeln för Astias materialuppgifter, vilken alltid genomförs med två veckors mellanrum. 

Till slut går materialet att undersöka digitalt i Astia dag och natt, oberoende av geografiskt läge och året runt! 

Den digitala leverans som ersätter forskarsalslån är avgiftsfri för kunden, precis på samma sätt som forskarsalslån i övrigt.

Försöket gäller även utvalda fjärrlån till Jyväskylä. För fjärrlån debiteras en avgift i enlighet med prislistan.

Vi önskar respons från kunderna på det separata enkätformuläret.