Att skydda arkivmaterial

Med rätt slags skyddsmaterial samt lämpliga utrymmen och behandling garanteras det analoga materialets beständighet.

Skyddsmaterial

Rätt slags skyddsmaterial skyddar arkiverat analogt material mot bland annat damm och skador orsakade av ljus. För skydd av material bör man använda cellulosabaserade skyddsmaterial som uppfyller motsvarande krav som anges i Riksarkivets kriterier för skyddsmaterial.

Förutom rätt slags skyddsmaterial påverkas beständigheten också av hur materialet placeras i förvaringsmedlet, t.ex. i en kartong. Förvaringsmedlet får inte lämnas alltför tomt för att undvika att materialet rör på sig inom förvaringsmedlet. På motsvarande sätt kan ett alltför fullt förvaringsmedel orsaka bl.a. att handlingarna böjs eller smutsas ner när förvaringsmedlet inte går att stänga ordentligt. Välj alltid ett förvaringsmedel av rätt storlek för det material som ska arkiveras.

Exempel på lämpligt skydd i en kartong med knappband.
Bild: Exempel på lämpligt skydd i en kartong med knappband.

Lämpliga lokaler och förhållanden

Förutom rätt slags skyddsmaterial är det också viktigt att sörja för lämpliga lokaler för arkivmaterial. Riksarkivet har gett anvisningar om arkivutrymmen och förhållandena i dem. Den senaste föreskriften är från 2013 (Föreskrift och anvisningar om arkivutrymmen AL/1969/07.01.01.020/2012, på finska). Föreskriftens giltighetstid har förlängts tills vidare genom Riksarkivets beslut 25.9.2018.

För att säkerställa beständigheten av material som ska arkiveras analogt ska det skyddas bland annat mot:

  • vatten och skadlig fukt
  • skadlig temperatur
  • ljus
  • luftföroreningar
  • eld och brandgaser
  • ofog, skadegörelse och olovlig användning