Så här överlåter du dina privata arkiv till Riksarkivet

Följ vägen och läs anvisningarna

Riksarkivet tar emot analoga och digitala privatarkivmaterial som en del av det dokumentära nationella kulturarvet. Som privatperson, medlem av en familj eller släkt eller representant för en organisation eller förening kan du överlåta privata arkiv till Riksarkivet.

Vi tar hand om att spara det material som överlämnats till oss och förvara det på ett datasäkert sätt samt att tillhandahålla informationstjänster. Vi hjälper till att välja material och göra materialet färdigt för överlåtelse. Dessa tjänster är avgiftsfria för överlåtaren, men vi förutsätter att materialet överlåts i en kondition som motsvarar våra kriterier.

Överlåtna material ställs till förfogande i enlighet med gällande dataskydds- och annan lagstiftning. I överlåtelseavtalet kommer man överens om de övriga användningsvillkoren.

Kontakta oss om du planerar att överlåta ditt material till Riksarkivet.

Överlåtelsen av privat arkiv inleds med att Riksarkivet kontaktas och slutar med överföringen av materialet.

Vad kan jag överlåta till Riksarkivet?

Bekanta dig med Riksarkivets anskaffningspolicy: vilka och hurdana privata arkiv Riksarkivet tar emot och hur man gör om en privat överlåtare har arkivmaterial som har uppstått vid skötseln av ett offentligt uppdrag.

Gör ett materialanbud

Kontakta oss med materialanbudsblanketten, när du planerar att överlåta ett privatarkiv. Ge den information som begärs så omfattande som möjligt. 

Vi tar emot material endast som donationer och endast sådant material som omfattas av Riksarkivets anskaffningspolicy. Beslutet om mottagande fattas så snabbt som möjligt, men det kan kräva utredningsarbete, vilket gör att beslutet om mottagande kan dröja. Vi tar inte emot material som lämnas in utan att man kontaktar oss. 

Förbered ditt material för överlåtelse

När Riksarkivet har godkänt ditt materialanbud, diskuterar vi vilka åtgärder du måste vidta för att materialet enligt Riksarkivets kriterier ska vara i skick att överlåtas. Som överlåtare förbinder du dig att förbereda materialet för överlåtelse i enlighet med de anvisningar som finns här.

Överlåtelse av material

Hur överlåtelsen sker i praktiken och hur du kommer överens om villkoren för överlåtelsen.

Instruktionsbank

I instruktionsbanken hittar du de viktigaste anvisningarna om att överlåta och förbereda för överlåtelse.

Information om tjänsten

  • Mottagning och förvaring av donerat material samt allmän rådgivning och handledning är avgiftsfria.
  • Överlåtaren svarar för att materialet som överlåts förbereds för överlåtelse samt för leveransen av materialet till Riksarkivet.
  • En mer omfattande handledningstjänst samt eventuella iståndsättnings- och behandlingsåtgärder vid Riksarkivet är avgiftsbelagda och man kommer separat överens om dem. Priserna baseras på Riksarkivets prislista.
  • Beskrivningarna av materialen publiceras i tjänsten Astia och i Finna.
  • När materialet erbjuds till förfogande beaktar vi dataskyddslagstiftningen och eventuella begränsningar för visningen av beskrivningsuppgifter som överenskommits med överlåtaren.
  • Personuppgifter behandlas på det sätt som förutsätts av EU:s dataskyddsförordning och nationell lagstiftning.
  • Personuppgifter i privata arkiv som överlåts ska inte förstöras innan förvaringsvärdet har bedömts.
  • Analoga material tillhandahålls i Riksarkivets forskarsalar och på de forskningsställen med vilka Riksarkivet har fjärrlånesamarbete, om inte något annat anges i överlåtelseavtalet.
  • Digitala material och material som senare digitaliserats vid Riksarkivet tillhandahålls först som offline-tjänst på Riksarkivets verksamhetsställen och senare som webbtjänst.
  • Överlåtna material i analog form tillhandahålls i Riksarkivets forskarsalar och på de forskningsställen med vilka Riksarkivet har fjärrlånesamarbete, om inte något annat anges i överlåtelseavtalet.