-

Allmänt om arkivering inom socialvården

I avsnittet Allmänt om arkivering inom socialvården behandlas arkiveringen inom socialvården på ett mer teoretiskt plan. Avsikten är att förklara begreppen närmare och att ge basuppgifter för det egentliga arbetet med att ordna ett arkiv. I avsnittet Ordnande av analoga arkiv finns närmare information om de olika faserna i det praktiska arbetet med att ordna ett arkiv.

I det här avsnittet redogörs först för de myndigheter som styr arkiveringen inom socialvården och för andra styrande instanser. När man ordnar socialvårdens arkiv bör man känna till och förstå gallringsbeslutens roll och vilka gallringsbeslut som tillämpas vid respektive tidpunkt. Om förvaringstiderna inte har fastställts tidigare för de handlingar som ska ordnas, ska detta göras innan materialet fysiskt kan ordnas. Viktiga begrepp i detta sammanhang är också arkivbildningsplanen, arkivschemat och arkivförteckningen. Information om deras betydelse hittar du i det här avsnittet.

I avsnittet om arkivering inom socialvården i allmänhet behandlas följande ämnen:

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.