Användning av material

Du kan använda material som förvaras i Riksarkivet för vetenskaplig forskning, amatörforskning eller något annat valfritt ändamål.

Att hänvisa till material som förvaras i Riksarkivet

Sedan 2017 ska källhänvisningar endast förses med anteckningen ”Riksarkivet” som förvaringsställe för arkiv/handlingar. De verksamhetsställen som förvarar arkiv eller handlingar ska inte anges i källhänvisningar.