Styrning av arkivering

Anvisningar och material som tidigare fanns i Riksarkivet webbplatshelhet För myndigheter har sammanställts till Styrning av arkivering.

Riksarkivet är sakkunnigmyndighet för permanent förvaring och arkivväsendet. Våra viktigaste uppgifter är att 

  • säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras, och
  • främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt att främja användningen av dem i forskningssyfte.

Riksarkivet främjar arkiveringen av myndighetsmaterial och privata material i elektronisk form samt kundorienterad digitalisering och mångsidig användning av det dokumentära kulturarvet, informationshantering som grundar sig på artificiell intelligens och nya vetenskapliga metoder, fri tillgång till information och hållbar utveckling.