Styrning av arkivering

Anvisningar och material som tidigare fanns i Riksarkivet webbplatshelhet För myndigheter har sammanställts till Styrning av arkivering.

Riksarkivet är sakkunnigmyndighet för varaktig förvaring och arkivfunktion. Våra viktigaste uppgifter är att 

  • säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras, och
  • främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt att främja användningen av dem i forskningssyfte.

Riksarkivet främjar arkiveringen av myndighetsmaterial och privata material i elektronisk form samt kundorienterad digitalisering och mångsidig användning av det dokumentära kulturarvet, informationshantering som grundar sig på artificiell intelligens och nya vetenskapliga metoder, fri tillgång till information och hållbar utveckling.

Riksarkivets Tjänst för digital arkivering utvidgas från statsförvaltningen till att omfatta hela den offentliga förvaltningen. I fortsättningen kan också kommuner, välfärdsområden och högskolor överföra sina material till Riksarkivet för arkivering. Läs mer om projektet!