Styrning av arkivering

Anvisningar och material som tidigare fanns i Riksarkivet webbplatshelhet För myndigheter har sammanställts till Styrning av arkivering.

Riksarkivet är sakkunnigmyndighet för varaktig förvaring och arkivfunktion. Våra viktigaste uppgifter är att 

  • säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras, och
  • främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt att främja användningen av dem i forskningssyfte.

Riksarkivets Tjänst för digital arkivering utvidgas från statsförvaltningen till att omfatta hela den offentliga förvaltningen. I fortsättningen kan också kommuner, välfärdsområden och högskolor överföra sina material till Riksarkivet för arkivering. Läs mer om projektet!

Nyaste meddelanden