Planeringsprojekt för massdigitalisering

Logon för partnerna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, XAMK, S:t Michel och Vipuvoimaa EU:sta -projektet..

Sommaren 2017 inledde Riksarkivet ett planeringsprojekt för massdigitalisering av material från den offentliga förvaltningen. Projektet genomförs med stöd från Europeiska Unionen och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom projektet utarbetas en genomförandeplan, enligt vilken pappersmaterial från statsförvaltningen och de kommande landskapen ändras så att de enbart ska förvaras i digitalt format.

Sydöstra Finlands yrkeshögskola (Xamk) deltar i genomförandet av projektet. S:t Michels stad deltar också i projektfinansieringen och arbetet i styrgruppen.

Projektets resultat

  • volymerna av och egenskaperna hos de material som finns hos organisationerna inom statsförvaltningen och de som överförs från statsförvaltningen och kommunerna till landskapen kartlades
  • en färdplan utformades för digitaliseringsplanen, som bestämmer ordningen och tidpunkten för digitaliseringen av myndigheternas material 
  • situationen för massdigitalisering undersöktes internationellt
  • genomförandet av massdigitalisering planerades och vilka tekniker tillämpades
  • kostnads- och nyttokalkyler över massdigitaliseringen utarbetades