Valideringsverktyg för digitaliserat material

Med Riksarkivets valideringsverktyg för digitaliserat material kan man undersöka huruvida metadata för digitaliserade filer och övriga dataobjekt motsvarar Riksarkivets krav på digitalisering som syftar till förstöring (KA/3357/07.01.02.04.02/2019).

Verktyget är avsett i första hand för myndigheter och övriga kunder som digitaliserar de handlingar som med stöd av arkivlagen ska arkiveras. Verktyget gör det möjligt att kontrollera metadata för bilderna, tekniska metadata om bildernas uppkomst, textidentifieringsinformation (AltoxML) och strukturen på det överföringspaket som krävs för digitaliseringsprocessen. Verktyget används via Riksarkivets webbplats och du behöver inte logga in för att kunna använda det.

Ladda ner valideringsverktyget för digitaliserat material (på finska).