-

Begrepp

I det här avsnittet förklaras de centrala begreppen. Begreppen förklaras kort i tabellen och vid behov ges en hänvisning till att läsa mer på styrningshelhetens sidor. Där förklaras begreppet i en mer omfattande kontext som anknyter till begreppet.

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.