Förutsättningar för arkivering

Bevarande och gallring

Digitalisering

Tjänsten för digital arkivering

Allmänt om tjänsten

Beskriva material och åtkomstbegränsningar

Strukturen av materialet som ska överföras

Tidsplan för överföring av material

Efter överföringen