Hyppää sisältöön

Kansallisarkiston vuosien 1952–2006 seulontapäätösasiakirjat julkaistu digitaalisina

Julkaisuajankohta 2.1.2022 12.04
Tiedote

Kansallisarkisto on digitoinut vuosien 1952–2006 paperimuotoiset seulontapäätösasiakirjat ja avannut ne käyttöön Astia-verkkopalvelussa.

Kansallisarkisto on digitoinut vuosien 1952–2006 paperimuotoiset seulontapäätösasiakirjat ja avannut ne käyttöön Astia-verkkopalvelussa.

Kansallisarkisto on päättänyt asettaa kaikki digitoidut seulontapäätösasiakirjat julkisiksi. Eräiltä turvallisuusviranomaisilta on saatu lupa asettaa niiden edeltäjäorganisaatioiden digitoidut seulontapäätösasiakirjat julkiseksi.

Kansallisarkiston edeltäjäorganisaatiot Valtionarkisto ja arkistolaitos ovat päättäneet seulontapäätöksillään julkisen hallinnon toimijoiden asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä ja säilytysmuodosta arkistolain nojalla. Vuoden 2006 jälkeen seulonta-asiakirjat on arkistoitu Kansallisarkiston asianhallintaan, ja näitä päätöksiä voi tiedustella Kansallisarkiston kirjaamosta. Osa päätöksistä löytyy Kansallisarkiston verkkosivuilta.

Seulontapäätösasiakirjat koostuvat päätösasiakirjasta ja päätösvalmistelijan laatimasta muistiosta sekä päätöstä hakeneen toimijan vireillepanoasiakirjoista (esim. arkistonmuodostussuunnitelmat, arkisto- tai asiakirjaluettelot, erilaiset selosteet ja kuvaukset).

Digitoidut asiakirjat ovat haettavissa Astian aineistokokonaisuuksista Kansallisarkisto I ja Kansallisarkisto II.

Astiasta asiakirjat löytyvät sarjoittain taulukossa olevien linkkien kautta (sarake Lisätietoja).

Hakuja kannattaa kohdistaa oheisen taulukon mukaisiin sarjojen nimekkeisiin ja niitä voi tarkentaa päätösten kohteena olevien arkistonmuodostajien nimien perusteella, esimerkiksi Kansallisarkiston II arkisto seulontapäätösasiakirjat verohallinto tai verohallitus.

Digitoitujen seulontapäätösasiakirjojen kuvailutietojen rakenne

Toimija (arkistonmuodostaja): Valtionarkisto, arkistolaitos

Aineistokokonaisuus (arkisto): Kansallisarkiston I arkisto (1817–1986)  

Arkistoyksiköiden tunnukset Sarjan nimeke Rajavuodet Lisätietoja
Ca: 2-6  Istuntojen pöytäkirjat 1952–1983

Yksittäisiä pöytäkirja-päätöksiä ei ole kuvailtu erillisiksi arkistoyksiköiksi.

Astia-palveluun

Cb: 1-79 Esiteltyjen seulonta-asioiden pöytäkirjat 1983–1986

Yksittäiset päätösasiat on kuvailtu yksittäisiksi arkistoyksiköiksi.

Astia-palveluun

Aineistokokonaisuus (arkisto): Kansallisarkiston II arkisto (1987–2006)  

Arkistoyksiköiden tunnukset Sarjan nimeke Rajavuodet Lisätietoja
Ca: 11-142 Istunnon esittelylista-pöytäkirjakopiot 1952–1983

Yksittäisiä pöytäkirjapäätöksiä ei ole kuvailtu erillisiksi arkistoyksiköiksi.

Astia-palveluun

Cb: 1-139 Esiteltyjen seulonta-asioiden pöytäkirjat 1987–1989

Yksittäiset päätösasiat on kuvailtu yksittäisiksi arkistoyksiköiksi.

Astia-palveluun

Fd: 1-417 Seulontapäätös-asiakirjat 1992–2006

Yksittäiset päätösasiat on kuvailtu yksittäisiksi arkistoyksiköiksi.

Astia-palveluun

Lisätietopyynnöt Kansallisarkiston kirjaamon kautta viranomaispalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelulle: [email protected], puhelin 029 533 7000

Arkistoinnin ohjaus