Digitisation of cultural heritage of minority communities for equity and renewed engagement (DIGICHer)

DIGICHer tutkii vähemmistöjen kulttuuriperinnön digitalisointia ohjaavia tekijöitä ja kehittää uusia tapoja edistää tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallisuutta digitaalisen kulttuuriperinnön alalla.

Kuvassa äiti ja lapsi saamelaispuvuissa Näkkäläjärvellä.
Kuva: Museovirasto, Historian kuvakokoelma, Matkailun edistämiskeskuksen kokoelma, HK7156:286. Kuvaaja: Pauli Laalo.

Hankkeen lähtökohtana on vähemmistöjen kulttuuriperinnön digitalisoimiseen liittyvien hyötyjen ja mahdollisuuksien lisäksi myös haasteiden ja huolenaiheiden tunnistaminen.

DIGICHer käsittelee näitä haasteita tutkimalla keskeisiä oikeudellisia, sosioekonomisia ja teknologisia tekijöitä, jotka ohjaavat vähemmistöjen kulttuuriperinnön digitalisointia. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudet puitteet, ohjeita ja käytäntöjä, jotka edistävät tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallisuutta.

Puitteet suunnitellaan ja pilotoidaan saamelaisten, juutalaisten ja ladiinien edustajien kanssa siten, että tulokset hyödyntävät muitakin vähemmistöryhmiä. Työssä hyödynnetään käyttäjälähtöisiä lähestymistapoja, muotoiluajattelua ja oikeusmuotoilua (legal design).

DIGICHer lisää ymmärrystä kulttuuriperinnön digitalisoimisesta vähemmistöjen näkökulmasta, ja sen tuloksena syntyy julkaisuja ja suosituksia päätöksentekijöille ja kulttuurilaitoksille.

EU Horisontti-ohjelman rahoittamassa hankkeessa on mukana yhdeksän partneria Liettuasta, Hollannista, Italiasta, Saksasta ja Suomesta, ja hanketta johtaa teknillinen yliopisto Vilnasta, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas. Suomesta mukana on Kansallisarkiston lisäksi Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Ks. myös Discover the DIGICHer project | Europeana PRO

Hankkeen kesto: 1.2.2024-31.1.2027

Hankepartnerit:

 • Vilnius Gediminas Technical University, Liettua (hankkeen johtaja)
 • Europeana Foundation, Hollanti
 • Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Saksa
 • Lapin yliopisto
 • Istituto Italiano Di Studi Germanici, Italia
 • Kansallisarkisto
 • Jewish Heritage Network, Hollanti
 • Istituto Culturale Ladino, Italia
 • Viesoji Istaiga Lietuvos Inovaciju Centras, Liettua

Yhteistyökumppanit:

 • Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), Belgia
 • Time Machine Organisation, Itävalta

 

 DIGICHer project is funded by the European Union’s HORIZON EUROPE research and innovation programme under the grant agreement No 101132481